Modernisering secundair onderwijs

Wanneer?

De modernisering van het secundair onderwijs startte in het 1ste leerjaar in het schooljaar 2019-2020.

Tijdspad?

  • start modernisering: schooljaar 2019-2020 eerste leerjaar
  • schooljaar 2020-2021 tweede leerjaar
  • schooljaar 2021-2022 derde leerjaar
  • schooljaar 2022-2023 vierde leerjaar
  • schooljaar 2023-2024 vijfde leerjaar
  • schooljaar 2024-2025 zesde leerjaar

Eerste graad

Men wil in de brede eerste graad op zoek gaan naar de talenten, interesses, leergierigheid,… van de leerlingen. Op die manier begeleiden we hen zo goed mogelijk bij hun keuze naar het derde jaar toe. Door het aanbieden van verschillende opties en differentiatie-uren komen we tot bepaalde profielen waarbinnen de leerlingen zich kunnen vinden.

Bovenbouw (2de en 3de graad)

In de bovenbouw is er geen sprake meer van ASO, TSO, BSO, KSO,… maar wordt er gewerkt met finaliteiten (finaliteit: einddoel van een studierichting). Op onze school hebben we een brede waaier van mogelijkheden binnen de wetenschap, techniek en design:

  • Finaliteit doorstroom: in de richtingen met deze finaliteit worden leerlingen voorbereid op hoger onderwijs. Wordt in de schoolstructuur aangeduid met een “D”
  • Finaliteit doorstroom – arbeidsmarkt: in deze richtingen kunnen de leerlingen na 6 jaar nog twee kanten uit: verder studeren of klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Wordt in de schoolstructuur aangeduid met een “D/A”.
  • Finaliteit arbeidsmarkt: in deze richtingen bereiden we onze leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Wordt in de schoolstructuur aangeduid met een “A”.

Schoolstructuur 2021-2022

Deze schoolstructuur is geldig voor volgend schooljaar. De eerste 3 jaren beantwoorden aan de structuur van de modernisering, terwijl in het 4de, 5de en 6de leerjaar nog de oude structuur gevolgd wordt.

Finaliteit doorstroom (D)

(Verder studeren)

1ste leerjaar A Stem-wetenschappen — 1ste leerjaar A Stem-technieken
(modernisering)

2de leerjaar A Stem-wetenschappen — 2de leerjaar A Stem-technieken
(modernisering)

3de ljr
Technologische wetenschappen
(modernisering)

3de ljr
Biotechnologische STEM-wetenschappen
(modernisering)

3de ljr
Bouwwetenschappen
(modernisering)

4de ljr
Industriële Wetenschappen

4de ljr
Elektromechanica

4de ljr
Elektriciteit-elektronica ICT

4de ljr
Bouw- en houtwetenschappen

5de ljr
Industriële Wetenschappen

5de ljr
Elektromechanica

5de ljr
Elektriciteit-elektronica ICT

5de ljr
Bouw- en houtwetenschappen

6de ljr
Industriële Wetenschappen

6de ljr
Elektromechanica

6de ljr
Elektriciteit-elektronica

6de ljr
Bouw- en houtwetenschappen

Finaliteit doorstroom – arbeidsmarkt (D/A)

(verder studeren/arbeidsmarkt)

1ste leerjaar A Stem-wetenschappen — 2de leejaar A Stem-technieken
(modernisering)

2de leerjaar A Stem-wetenschappen — 1ste leejaar A Stem-technieken
(modernisering)

3de ljr
Bouw-
technieken
(modernisering)

3de ljr
Hout-
technieken
(modernisering)

3de ljr
Elektro­mechanische
technieken
(modernisering)

3de ljr
Elektro-
technieken
(modernisering)

3de ljr
Mechanische
technieken
(modernisering)

3de ljr
Grafische
technieken
(modernisering)

4de ljr
Bouw-
technieken

4de ljr
Hout-
technieken

4de ljr
Elektro-
technieken

4de ljr
Mechanische
technieken

4de ljr
Grafische media


5de ljr
Bouw-
technieken

5de ljr
Hout-
technieken

5de ljr
Elektrische installatie
technieken

5de ljr
Industriële
ICT

5de ljr
Mechanische vormgevingstechnieken

5de ljr
Printmedia


6de ljr
Bouw-
technieken

6de ljr
Hout-
technieken

6de ljr
Elektrische installatie-
technieken

6de ljr
Industriële
ICT

6de ljr
Mechanische vormgevings-technieken

6de ljr
Printmedia


Se-n-Se
Bouw constructie en plannings­technieken

Se-n-Se
Hout constructie en plannings­technieken

Finaliteit arbeidsmarkt (A)

(arbeidsmarkt)

1ste leerjaar B Stem-technieken
(modernisering)

2de leerjaar B Stem-technieken
(modernisering)

3de ljr
Elektriciteit
(modernisering)

3de ljr
Mechanica
(modernisering)

3de ljr
Bouw
(modernisering)

3de ljr
Hout
(modernisering)

3de ljr
Printmedia
(modernisering)

4de ljr
Elektrische installaties

4de ljr
Basismechanica

4de ljr
Bouw

4de ljr
Hout

4de ljr
Drukken en voorbereiden

5de ljr
Elektrische
installaties

5de ljr
Lassen-
constructie

5de ljr
Ruw­bouw


5de ljr
Ruw­bouw-
af­werk­ing

5de ljr
Hout­bewerking


5de ljr
Druk­voor-
be­reid­ing

5de ljr
Druk­ken
en af­werk­en

6de ljr
Elektrische
installaties

6de ljr
Lassen-
constructie

6de ljr
Ruw­bouw


6de ljr
Ruw­bouw-
af­werk­ing

6de ljr
Hout­be­werk­ing


6de ljr
Druk­voor-
bereid­ing

6de ljr
Druk­ken
en af­wer­ken

7de ljr
Industriële
elektriciteit

7de ljr
Pijpfitten-lassen-constructie

7de ljr
Renovatie
bouw

7de ljr
Industriële
houtbewerking

7de ljr
Meer­kleuren­druk drukwerk­veredeling

7de ljr
Voorbereiding professionele bachelor

Duaal
Natuur­steenbe­werker

Duaal
Schrijwerker hout-bouw

Schoolstructuur 2024-2025

Om leerlingen die nu starten in het 1ste, 2de of 3de jaar een vooruitzicht te bieden, vermelden we eveneens de structuur van het schooljaar 2024-2025 op onze website.

Finaliteit doorstroom (D)

(Verder studeren)

1ste leerjaar A Stem-wetenschappen — 1ste leerjaar A Stem-technieken

2de leerjaar A Stem-wetenschappen — 2de leerjaar A Stem-technieken

3de ljr
Technologische
weten­schappen

3de ljr
Biotechnologische
STEM-wetenschappen

3de ljr
Bouw
weten­schappen

4de ljr
Technologische
weten­schappen

4de ljr
Biotechnologische
STEM-wetenschappen

4de ljr
Bouw
weten­schappen

5de ljr
Technologische wetenschappen
en engineering

5de ljr
Mecha­tronica


5de ljr
Informatie- en commu­nicatie
weten­schappen

5de ljr
Biotechnologische
en chemische STEM-weten­schappen

5de ljr
Bouw en hout-
wetens­chappen

6de ljr
Technologische wetenschappen
en engineering

6de ljr
Mecha­tronica


6de ljr
Informatie- en communicatie
weten­schappen

6de ljr
Biotechnologische
en chemische STEM-weten­schappen

6de ljr
Bouw en hout-
weten­schappen

Finaliteit doorstroom – arbeidsmarkt (D/A)

(verder studeren/arbeidsmarkt)

1ste leerjaar A Stem-wetenschappen — 1ste leerjaar A Stem-technieken

2de leerjaar A Stem-wetenschappen — 2de leerjaar A Stem-technieken

3de ljr
Bouw
technieken

3de ljr
Hout
technieken

3de ljr
Elektromechanische
technieken

3de ljr
Elektro
technieken

3de ljr
Mechanische
technieken

3de ljr
Grafische
technieken

4de ljr
Bouw
technieken

4de ljr
Hout
technieken

4de ljr
Elektromechanische
technieken

4de ljr
Elektro
technieken

4de ljr
Mechanische
technieken

4de ljr
Grafische
technieken

5de ljr
Bouw
technieken

5de ljr
Hout
technieken

5de ljr
Elektromech.
technieken

5de ljr
Industriële
ICT

5de ljr
Elektro
technieken

5de ljr
Mechanische vormgevingstechnieken

6de ljr
Grafi-
media

6de ljr
Cross-
media

6de ljr
Bouw
technieken

6de ljr
Hout
technieken

6de ljr
Elektromech.
technieken

6de ljr
Industriële
ICT

6de ljr
Elektro
technieken

6de ljr
Mechanische vormgevingstechnieken

6de ljr
Grafi-
media

6de ljr
Cross-
media

Finaliteit arbeidsmarkt (A)

(arbeidsmarkt)

1ste leerjaar B Stem-technieken

2de leerjaar B Stem-technieken

3de ljr
Elektriciteit

3de ljr
Mechanica

3de ljr
Bouw

3de ljr
Hout

3de ljr
Printmedia

4de ljr
Elektriciteit

4de ljr
Mechanica

4de ljr
Bouw

4de ljr
Hout

4de ljr
Printmedia

5de ljr
Elektrische installaties


5de ljr
Lassen-constructie


5de ljr
Ruw­bouw


5de ljr
Ruw­bouwafwerking


5de ljr
binnen­schrijnwerk
en interieur

5de ljr
Binnen- en
buitenschrijnwerk

5de ljr
Print­media


6de ljr
Elektrische installaties


6de ljr
Lassen-constructie


6de ljr
Ruwbouw


6de ljr
Ruwbouwafwerking


6de ljr
binnen­schrijn­werk
en interieur

6de ljr
Binnen- en
buiten­schrijnwerk

6de ljr
Print­media