Modernisering secundair onderwijs

1ste graad

Men wil in de brede eerste graad op zoek gaan naar de talenten, interesses, leergierigheid,… van de leerlingen. Op die manier begeleiden we hen zo goed mogelijk bij hun keuze naar het derde jaar toe. Door het aanbieden van verschillende opties en differentiatie-uren komen we tot bepaalde profielen waarbinnen de leerlingen zich kunnen vinden.

2de en 3de graad

In 2de en 3de graad is er geen sprake meer van ASO, TSO, BSO, KSO,… maar wordt er gewerkt met finaliteiten (finaliteit: einddoel van een studierichting). Op onze school hebben we een brede waaier van mogelijkheden binnen de wetenschap, techniek en design:

  • Finaliteit doorstroom: in de richtingen met deze finaliteit worden leerlingen voorbereid op hoger onderwijs. Wordt in de studierichtingen aangeduid met een “D”
  • Finaliteit doorstroom – arbeidsmarkt: in deze richtingen kunnen de leerlingen na 6 jaar nog twee kanten uit: verder studeren of klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Wordt in de studierichtingen aangeduid met een “D/A”.
  • Finaliteit arbeidsmarkt: in deze richtingen bereiden we onze leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Wordt in de studierichtingen aangeduid met een “A”.