Bouw- en houtwetenschappen

D-Finaliteit

Bouw- en houtwetenschappen als richting:

 • Bouw- en houtwetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit;
 • combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch wetenschappelijk denken en vaardig zijn;
 • bereidt voor op academische vervolgopleidingen;
 • het is een zuivere STEM-richting, waar een constante zoektocht naar interacties tussen algemene vorming met natuur- en het technisch-wetenschappelijke centraal staat.

Wat betekent bouw- en houtwetenschappen voor de leerlingen?

 • biedt een brede algemene vorming;
 • stimuleert een technisch-wetenschappelijk denken én handelen met aandacht voor de natuur;
 • daagt de leerlingen uit om onderzoekend, experimenterend, transfergericht en exploratief aan het werk te gaan binnen technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouw- en houtconstructies en projectenstudies. Hierbij wordt specifiek de nadruk gelegd op toegepaste wetenschappen zoals stabiliteit, waarbij de leerlingen stabiliteitsstudies analyseren;
 • ze denken conceptueel en zijn vaardig in topografische toepassingen en het gebruik van digitale technologieën bij het opmaken van projectdossiers en het modelleren van bouwknopen en bouwprojecten voor BEN- en passiefprojecten;
 • ze hebben aandacht voor circulair bouwen en maken kennis met BIM;
 • ze verdiepen zich in de bouwwetgeving;
 • ze werken samen met vakspecifieke bedrijven in functie van externe opleidingen en nieuwe technieken;
 • de leerlingen krijgen een uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, en statistiek.
 • de leerlingen krijgen een sterke uitbreiding van wiskunde in de reguliere onderwerpen, waarbij die uitbreiding een grote meerwaarde heeft voor het hoger onderwijs;
 • op vrijwillige basis kunnen de leerlingen in het 6de jaar een extra keuzevak verdieping chemie (2u per week) volgen.
Studieaanbod

Lessentabel

Bouw- en houtwetenschappen
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Biologie-Chemie 1 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 5 5
Informatica-wetenschap 0 1
Fysica 1 0
Bouw- en houtwetenschappen 14 14
Materialen, constructies en toegepaste uitvoeringen 5 4
Topografie - Bouwmanagement 2 2
Projectenstudie en ontwerpen 2 4
BIM-modelleren 2 2
Stabiliteit 3 2
Totaal aantal lesuren 34 34
Facultatief extra aanbod
Chemie 2
Totaal aantal lesuren 36