Bouw- en houtwetenschappen

D-Finaliteit

Korte beschrijving van de studierichting

Bouw- en houtwetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend om met technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouw- en houtconstructies en projectenstudies. Ze denken conceptueel en zijn vaardig in topografische toepassingen en het gebruik van digitale technologieën bij het opmaken van projectdossiers en het modelleren van bouwknopen en bouwprojecten voor BEN- en passiefprojecten. Ze hebben hierbij aandacht voor circulair bouwen en maken kennis met BIM.

Specifiek voor de studierichting

  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek.
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren.
  • Uitbreiding van fysica: mechanica, bouwkunde.
  • Bouwwetgeving, EPB-regelgeving.
  • Grondige kennis 3D-metingen.
  • Kennis van BIM.
Studieaanbod

Lessentabel

Bouw- en houtwetenschappen
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Biologie-Chemie 1 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 5 5
Informatica-wetenschap 0 1
Fysica 1 0
Bouw- en houtwetenschappen 14 14
Stabiliteit 2 3
Onderzoek van materialen en constructies 4 4
Topografie/infrastructuur 2 0
Toegepaste uitvoeringen 1 2
Projectenstudie en ontwerpen 2 2
Bouwmanagement 1 1
BIM-modelleren 2 2
Totaal aantal lesuren 34 34