Houttechnieken

D/A-Finaliteit

Houttechnieken

Houttechnieken als studierichting:

 • is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit;
 • bereidt voor op hoger onderwijs (Doorstroomfinaliteit);
 • bereidt voor om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt met doorgroeimogelijkheden (finaliteit: Arbeidsmarkt).

Specifiek voor de studierichting

 • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, toegepaste ruimtemeetkunde.
 • Uitbreiding van fysica: constructieleer, bouwkunde.
 • Inzicht in en praktische kennis van stabiliteit.
 • 3D-metingen uitvoeren in functie van het modelleren.
 • Modelleren in 3D met CAD.
 • CNC-gestuurde houtbewerkingsmachine ontleden, voorbereiden, programmeren, aansturen,instellen, omstellen, bedienen en opvolgen.
 • Kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren.
 • de leerlingen krijgen een sterke uitbreiding van wiskunde in de reguliere onderwerpen, waarbij die uitbreiding een grote meerwaarde heeft voor het hoger onderwijs;
 • op vrijwillige basis kunnen de leerlingen in het 6de jaar een extra keuzevak verdieping wiskunde (1u per week) en verdieping chemie (1u per week) volgen.
Studieaanbod

Lessentabel

Houttechnieken
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 2
Houttechnieken
(incl. werkplekleren)
18 19
Ond. projectenstudie 3 4
Ond. techn. wetenschappen 1 1
Organisatie 4 4
Realisatie hout 10 10
Totaal aantal lesuren 34 34
Wiskunde 1
Chemie 1
Totaal aantal lesuren 36