Elektrische installaties

A-Finaliteit

Elektrische installaties als studierichting:

  • Elektrische installaties is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit.
  • De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, elektropneumatica.
  • Bereidt voor op de arbeidsmarkt.

Wat betekent elektrische installaties voor de leerlingen?

  • Materiaalkennis en technologie in de elektrotechniek.
  • Leidingen en dozen monteren en plaatsen.
  • Draden en kabels trekken.
  • Elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden.
  • Eigen installatie in werking stellen conform het AREI.
  • Basis van industriële componenten plaatsen en aansluiten (motoren, machines, PLC, elektropneumatische sturingen).
Studieaanbod

Lessentabel

Elektrische installaties
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Taal & Maatschappij 3 3
Wiskunde 2 2
Elektrische installaties
(inclusief werkplekleren)
23 23
Wetenschap elektriciteit 3 3
Technologie elektriciteit 6 6
Practicum 14 14
Totaal aantal lesuren 34 34