Elektromechanische technieken

D/A-Finaliteit

Elektromechanische technieken

Elektromechanische technieken als studierichting:

 • is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit (Doorstroming/Arbeidsmarkt);
 • het is een zuivere STEM-richting. Er is een interactie tussen wetenschappen, techniek en toegepaste wiskunde;
 • bereidt voor op hoger onderwijs (Doorstroomfinaliteit);
 • bereidt voor om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt met doorgroeimogelijkheden (finaliteit: Arbeidsmarkt).

Wat betekent elektromechanische technieken voor leerlingen?

 • leert de leerlingen onderzoekend en contextgericht inzichten ontwikkelen in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica;
 • doet de leerlingen denken in functie van het technisch proces;
 • maakt de leerlingen technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context;
 • stimuleert de leerlingen om te leren plannen en uitvoeren in het kader van elektrische, mechanische, hydraulische en pneumatische onderhoudsacties, al dan niet met behulp van ICT;
 • leert de leerlingen in technische processen diagnoses stellen en herstellingen en vervangingen uitvoeren;
 • ontwikkelt bij de leerlingen technologische-wetenschappelijke vaardigheden en denk- en werkwijzen.
 • de leerlingen krijgen een uitbreiding van fysica (mechanica, elektriciteit, elektronica);
 • de leerlingen krijgen een sterke uitbreiding van wiskunde in de reguliere onderwerpen, waarbij die uitbreiding een grote meerwaarde heeft voor het hoger onderwijs;
 • op vrijwillige basis kunnen de leerlingen in het 6de jaar een extra keuzevak verdieping wiskunde (1u per week) en verdieping chemie (1u per week) volgen.
Studieaanbod

Lessentabel

Elektromechanische technieken
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 2
Elektromechanische technieken
(incl. werkplekleren)
18 19
Wetenschap mechanica 1 1
Wetenschap elektriciteit 2 2
Technologie elektriciteit & automatisering 3 4
Technologie materialen 1
Technologie machine-onderdelen 1
Technologie automatie 1 1
Technologie tekenen 2 2
Practicum mechanica 4 4
Practicum elektriciteit 4 4
Totaal aantal lesuren 34 34
Facultatief extra aanbod
Wiskunde 1
Chemie 1
Totaal aantal lesuren 36