Elektromechanische technieken

D/A-Finaliteit

Elektromechanische technieken

Elektromechanische technieken als studierichting:

 • is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit (doorstroming/arbeidsmarkt);
 • het is een zuivere STEM-richting. Er is een interactie tussen wetenschappen, techniek en toegepaste wiskunde;
 • bereidt voor op hoger onderwijs (Doorstroomfinaliteit);
 • bereidt voor om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt met doorgroeimogelijkheden (finaliteit: Arbeidsmarkt).
 • Wat betekent elektromechanische technieken voor leerlingen?

 • leert de leerlingen onderzoekend en contextgericht inzichten ontwikkelen in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica;
 • doet de leerlingen denken in functie van het technisch proces;
 • maakt de leerlingen technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context;
 • stimuleert de leerlingen om te leren plannen en uitvoeren in het kader van elektrische, mechanische, hydraulische en pneumatische onderhoudsacties, al dan niet met behulp van ICT;
 • leert de leerlingen in technische processen diagnoses stellen en herstellingen en vervangingen uitvoeren;
 • ontwikkelt bij de leerlingen technologische-wetenschappelijke vaardigheden en denk- en werkwijzen.
 • De leerlingen krijgen een uitbreiding van wiskunde (goniometrie en vectoren, analyse en algebra en toegepaste ruimtemeetkunde) en fysica (mechanica, elektriciteit, elektronica).
 • studieaanbod

  Lessentabel

  Elektromechanische technieken
  Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
  Godsdienst 2 2
  Aardrijkskunde 1 1
  Frans 2 2
  Engels 2 2
  Geschiedenis 1 1
  Lichamelijke opvoeding 2 2
  Natuurwetenschappen 1 1
  Nederlands 2 2
  Wiskunde 3 2
  Elektromechanische technieken
  Elektromechanische technieken
  (incl. werkplekleren)
  18 19
  Totaal aantal lesuren 34 34