Bouwwetenschappen

D-Finaliteit

bouwwetenschappen

Bouwwetenschappen als studierichting:

  • is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit;
  • bereidt voor op vele academische vervolgopleidingen;
  • is een pure STEM-richting, waar een constante zoektocht naar interacties tussen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde centraal staat.

Wat betekent bouwwetenschappen voor de leerlingen?

  • biedt een brede algemene vorming;
  • stimuleert een technisch-wetenschappelijk denken én handelen met aandacht voor de natuur;
  • daagt de leerlingen uit om onderzoekend en experimenterend aan het werk gaan met technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouw- en houtconstructies en projectenstudies;
  • laat ze conceptueel nadenken;
  • verwacht vaardigheid van de leerlingen in topografische toepassingen en het gebruik van digitale technologieën bij het modelleren van bouwknopen, bouwprojecten van BEN- en passiefprojecten;
  • vraagt aandacht voor circulair bouwen.
Studieaanbod

Lessentabel

Bouwwetenschappen
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Biologie-Chemie 1 2
ICT 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Wetenschappen bouw
Technologische wetenschappen 3 3
Onderzoek van materialen en constructies 5 5
Projectstudie en ontwerpen 4 4
Totaal aantal lesuren 34 34