CLB

Eén van de meest belangrijke partners van de school is het CLB (centrum leerlingenbegeleiding), vroeger het PMS genaamd. Deze collega's zijn bijna dagelijks op onze school aanwezig. Naast de medische onderzoeken, hebben de graadcoördinatoren en leerlingenbegeleiders vaak overleg met deze mensen. Leerlingen die zich niet goed in hun vel voelen, die leermoeilijkheden hebben, die op zoek zijn naar de juiste studiekeuze of schoolloopbaan worden door hen geholpen. Dit gebeurt steeds in overleg met de school, de leerling én de ouders. We zoeken samen naar oplossingen waar alle partijen beter van worden. Indien ouders niet willen samenwerken met het CLB, dan wordt die wens gerespecteerd. Je kan contact opnemen met ons CLB:

CLB onthaalmedewerkers op onze school:

1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar: Mevr. Hilde Morjean
0492 22 43 53
hilde.morjean@vclbgent.be

5de tot en met 7de jaar: Mevr. Hilde Gyssels
0490 64 26 12
hilde.gyssels@vclbgent.be

of:

Vrij CLB regio Gent
Halvemaanstraat 96
9040 Sint-Amandsberg
Tel. 09 277 84 00 – www.vclbgent.be