Preventief onderhoud machines
en installaties

A-Finaliteit

Preventief onderhoud machines en installaties als studierichting

  • is een technisch-praktische studierichting in de A-finaliteit;
  • bereidt voor om klaar te zijn voor de Arbeidsmarkt met doorgroeimogelijkheden (finaliteit: Arbeidsmarkt);
  • Het is een zuivere STEM-richting waarbij leerlingen technische- en technologische werkwijzen ontwikkelen, en deze praktisch toepassen in projecten.

Wat betekent preventief onderhoud machines en installaties voor de leerlingen?

  • doet de leerlingen denken in functie van de realisatie;
  • ontwikkelt bij de leerlingen materialenkennis en technisch-operationele vaardigheden in monteren, onderhouden, herstellen en vervangen van mechanische, pneumatische, hydraulische en elektrische onderdelen in een industriële context;
  • daagt leerlingen uit die interesse hebben in preventief onderhoud machines en installaties;
  • laat de leerlingen kennis maken met materialenkennis en technologie in functie van preventieve onderhoudsacties;
  • laat de leerlingen onderhoudstechnieken toepassen in projecten al dan niet met behulp van ICT.
Studieaanbod

Lessentabel

Preventief onderhoud machines en installaties
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Taal & Maatschappij 3 3
Wiskunde 2 2
Preventief onderhoud machines
en installaties
(inclusief werkplekleren)
23 23
Technologie materialen 1 1
Technologie machine-onderdelen 1 1
Technologie pneumatica/hydraulica 1 1
Technologie elektriciteit 4 4
Practicum mechanica 8 8
Practicum elektriciteit 8 8
Totaal aantal lesuren 34 34