Grafimedia

D/A-Finaliteit

Grafimedia

"Verbind jouw creativiteit met de nieuwste technologieën in grafisch ontwerp."

Grafimedia als studierichting:

 • is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit (Arbeidsmarkt en Doorstroming);
 • de klemtoon ligt op het esthetische, het aanleren van technieken en het verwerven van technologisch en theoretisch inzicht in product en proces;
 • bereidt voor op hoger onderwijs (doorstroomfinaliteit);
 • bereidt voor om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt met doorgroeimogelijkheden (finaliteit: Arbeidsmarkt).

Wat betekent grafimedia voor de leerlingen?

 • motiveert de leerlingen om zich te verdiepen in de wereld van het ontwerpen, lay-outen, vormgeven en realiseren van printmedia;
 • leert de leerlingen digitale content op te maken en te bewerken voor drukwerk en digitale publicaties;
 • stimuleert het creatief denken en het aan de slag willen gaan met professionele grafische software bij de leerlingen;
 • biedt een uitbreiding van wiskunde aan: goniometrie, vectoren en toegepaste ruimtemeetkunde;
 • laat de leerlingen kennismaken met kunstuitingen en -stromingen uit verleden en heden;
 • de leerlingen krijgen een sterke uitbreiding van wiskunde in de reguliere onderwerpen, waarbij die uitbreiding een grote meerwaarde heeft voor het hoger onderwijs;
 • op vrijwillige basis kunnen de leerlingen in het 6de jaar een extra keuzevak verdieping wiskunde (1u per week) en verdieping chemie (1u per week) volgen.
Studieaanbod

Lessentabel

Grafimedia
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 2
Grafimedia (incl. werkplekleren) 18 19
Kunstbeleving 1 1
Fintech 1 1
Digital design technology 7 7
Digital design studio 9 10
Totaal aantal lesuren 34 34
Wiskunde 1
Chemie 1
Totaal aantal lesuren 36