Grafimedia

D/A-Finaliteit

Grafimedia

Korte beschrijving van de studierichting

Grafimedia is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

De Leerlingen ontwerpen, bewerken en verzorgen de opmaak van digitale content voor drukwerk en digitale publicaties. De klemtoon ligt op het esthetische, op het aanleren van technieken en op het verwerven van technologisch en theoretisch inzicht in product en proces.

Specifiek voor de studierichting

  • Toegepaste kunstbeschouwing
  • Informaticawetenschappen: datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur.
  • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, ruimtemeetkunde.
  • Digitale content opmaken en bewerken voor drukwerk en digitale publicaties.
studieaanbod

Lessentabel

Grafimedia
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 2
Grafimedia
Grafimedia (incl. werkplekleren) 18 19
Totaal aantal lesuren 34 34