Klassenraden

Klassenraden en communicatie met ouders

Na elke klassenraad wordt een oudercontact georganiseerd om de bevindingen te delen. Op het rapport worden vakcommentaren toegevoegd, met name voor vakken waar verbetering nodig is.

Portretterende klassenraad

Aan het begin van het schooljaar wordt verkregen informatie geëvalueerd en kritisch getoetst.

Begeleidende en remediërende klassenraad

Voor de kerstvakantie en voor de paasvakantie identificeert de klassenraad werkpunten voor de leerling en bespreekt strategieën voor verbetering.

Oriënterende klassenraad

Tijdens de klassenraden voor de kerst- en paasvakantie ligt de focus op de schoolloopbaan van de leerling.

Delibererende klassenraad

Eind juni beoordeelt de klassenraad of een leerling klaar is voor het volgende schooljaar. Deze beslissing wordt genomen op basis van resultaten, remediëring, verworven vaardigheden, attitudes, enzovoort.

Remediëring

Na elke klassenraad kan een remediëringstraject gestart worden. Hierbij wordt van de leerling verwacht dat hij/zij zich inzet om tekortkomingen te verbeteren. De vakleerkracht engageert zich voor de begeleiding en ook van de ouders wordt verwacht dat zij het traject ondersteunen.