Huistaakklas

Doel van de huistaakklas

Het doel van de huistaakklas is het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen, met name op het gebied van taal, leervaardigheden en organisatie van schoolwerk. Daarnaast stelt de huistaakklas computers beschikbaar voor leerlingen die thuis geen toegang hebben tot een computer en/of internet, zodat ze huiswerk kunnen maken en studeren. De huistaakklas is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 15.40 uur tot 17.00 uur.

Doorverwijzing naar de huistaakklas

Leerlingen kunnen worden doorverwezen naar de huistaakklas door de klassenraad, de graadcoördinatoren, ondersteuners of leerkrachten. Ook ouders en opvoeders kunnen een verzoek tot doorverwijzing indienen bij de graadcoördinator. Na goedkeuring van de graadcoördinator wordt de leerling naar de huistaakklas doorverwezen.

Doelgroep van de huistaakklas

Leerlingen die moeite hebben met stiptheid, organisatie, studiemethoden, taalvaardigheid of het tijdig maken en indienen van huiswerk komen in aanmerking voor de huistaakklas. Ook leerlingen met beperkte mogelijkheden om thuis huiswerk te maken worden opgevangen. Ouders/opvoeders worden regelmatig geïnformeerd over de vorderingen van de leerling. Feedback over de ontwikkeling van de leerling in de klas wordt gegeven door de klassenraad.

Inhaallessen voor instromers

Leerlingen die uit Domeinoverstijgende Doorstroom (DOD) of andere studiedomeinen komen en een achterstand hebben in bepaalde vakken, krijgen gedurende één trimester tweemaal per week speciale inhaallessen aangeboden om hun slaagkansen te verhogen. Deze leerlingen krijgen ook extra individuele coaching door de vakleerkrachten tijdens technische vakken of praktijklessen.