Huistaakklas

Doel van de huistaakklas

Het doel is om de leerlingen meer slaagkansen te geven door vooral ondersteuning te bieden op het vlak van taal, leren leren en schoolwerk organiseren. Leerlingen die thuis niet beschikken over een PC en/of internet kunnen gebruik maken de schoolcomputers om taken te maken, te studeren, … De huistaakklas is open op maandag, dinsdag en donderdag van 15.40u tot 17.00u.

Wie verwijst de leerlingen naar de huistaakklas?

De klassenraad, de graco’s, de ondersteuners of leerkrachten kunnen leerlingen doorverwijzen. Ouders en opvoeders kunnen eveneens de vraag richten naar de graadcoördinator. Na akkoord van de graadcoördinator worden deze leerlingen naar de huistaakklas doorverwezen.

Welke leerlingen komen in de huistaakklas terecht?

Leerlingen die problemen hebben met stiptheid, organisatie, studiemethode, taalkennis, het tijdig maken en indienen van huistaken. Leerlingen die thuis weinig mogelijkheden hebben om schoolwerk te doen. Uiteraard krijgen ouders/opvoeders over de vorderingen van de leerling. Ook de klassenraad geeft feedback over de evolutie van de leerling in de klas.

Inhaallessen instromers

Leerlingen die instromen vanuit een ASO-richting hebben voor sommige vakken een achterstand in te halen. Met die leerlingen wordt tijdens 2 middagen per week, een trimester lang, een inhaalbeweging gemaakt zodat hun slaagkansen gaaf blijven. Uiteraard worden ze ook tijdens de lessen technische vakken of praktijkvakken meer individueel gecoacht door de vakleerkracht.