Meerdaagse uitstappen

Meerdaagse uitstap = uitstap die door verschillende leerkrachten voorbereid wordt, verschillende vakgebieden inhoudt en waar men streeft naar het realiseren van de vakoverschrijdende eindtermen. Uitstap gaat buiten de school door.

Parijs
Jaarlijkse traditie: met de "vijfdes" naar Parijs.