Binnenschrijnwerk en interieur

A-Finaliteit

Korte beschrijving van de studierichting

Binnenschrijnwerk en interieur is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen maken kennis met massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden, het opmaken van een projectdossier en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen voor binnenschrijnwerk en interieur en het plaatsen ervan. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Specifiek voor de studierichting

  • Projecten voor binnenschrijnwerk en interieur ontleden, voorbereiden, realiseren, afwerken en plaatsen.
  • Machinale toepassingen.
  • Technologie en technieken voor de binnenschrijnwerker en interieurbouwer.
  • EPB-regelgeving, basiskennis BIM.
Studieaanbod

Lessentabel

Binnenschrijnwerk en interieur
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Taal & Maatschappij 3 3
Wiskunde 2 2
Binnenschrijnwerk en interieur
(inclusief werkplekleren)
23 23
Binnenschrijnwerk 3 3
Interieur 4 4
Realisatie hout 16 16
Totaal aantal lesuren 34 34