Geschiedenis

De eerste stappen...

Het Don Bosco Technisch Instituut kan terugblikken op meer dan 100 jaar werken met jeugd in Gent en omstreken.

Sinds 1903 heeft onze school een geschiedenis, toen de congregatie van de Salesianen, op vraag van graaf de Hemptinne, een stichting aanvaardde in de wijk "Maaltebrugge".

Er wordt een Grieks-Latijnse afdeling opgericht en een "vakschool" voor houtbewerkers, beeldhouwers, kleer- en schoenmakers.

De eerste bouwwerken...

Don Bosco rond 1960

In 1910 worden de bouwvallige werkplaatsen langs de Kortrijksesteenweg afgebroken en realiseert men nieuwe ateliers en een feestzaal langs de Maalte.

De Duitsers bezetten de schoolgebouwen tussen 1914-1918. Toch blijven de lessen doorgaan tot 1917, waarna de school wordt overgebracht naar de Mariakring te Gent, en dit tot 1919.

In september 1920 start de afdeling mechanica en in 1930 de afdeling drukkerij. Ondertussen wordt in 1926 de eerstesteenlegging gevierd van de hoofdvleugel langs de Kortrijksesteenweg.

In 1937 bouwt men de vleugel voor de humaniorastudenten en wordt de vleugel aangepast voor het internaat.

In mei 1940 breekt de tweede oorlog uit en wordt de ganse school opnieuw bezet, eerst met 400 vluchtelingen, daarna door geallieerde legertroepen. De school wordt gesloten.

Na de twee wereldoorlogen...

Don Bosco rond 1960

In oktober 1944 kan de school opnieuw starten met 41 leerlingen. In de loop van de volgende jaren breidt de school uit met de bouw van de klassenblok langs de Maalte, in 1954 met de opbouw van een legerbarak voor de werkplaats houtbewerking, en met een turnzaal.

De huidige gebouwen langs de Kortrijkseseteenweg dateren van 1955. In 1961 starten de werken voor de uitbouw van het Don Boscocollege van Zwijnaarde. Een jaar later, in 1962, neemt het college zijn intrek, en blijft groeien tot het huidig aantal van meer dan 1700 leerlingen.

Na de splitsing met het Don Boscocollege...

Ondertussen wordt in 1962 de afdeling elektriciteit opgericht en worden de gebouwen langs de Kortrijksesteenweg onteigend en afgebroken voor een wegverbreding.

In september 1964 worden de afdelingen Openbare Werken en Industriële Wetenschappen opgericht. Voor het eerst telt de school meer dan 1000 leerlingen.

De uitbreiding van het scholencomplex gaat verder: in 1970 wordt het sportcomplex ingehuldigd, en in 1971 wordt de toneelzaal verbouwd tot een zelfbedieningsrestaurant.

De Salesianen nemen hun intrek in een eigen woonhuis dat in 1978 wordt gebouwd, en in 1980 is de toenmalige bisschop van Gent, Mgr. Van Peteghem, de eregast voor de inhuldiging van de kapel, toegewijd aan Maria, Hulp der christenen.

Om tegemoet te komen aan de noden van de tijd, bouwt het internaat in 1983 een nieuwe vleugel met individuele kamers. 10 jaar later, in 1994, zal de andere helft van het internaat omgebouwd worden tot frisse lokalen voor de leefgroepen. Het internaat kan op dat moment 250 internen herbergen.

Het vroeger zwembad wordt omgebouwd tot een badmintonzaal. In 1988, tijdens het eeuwfeest ter herdenking van het overlijden van Don Bosco, wordt deze ingehuldigd, dit tegelijk met een fitnesscentrum.

In 1990 wordt de vernieuwde polyvalente ruimte, in de vroegere abdijkapel, in gebruik genomen ter gelegenheid van het 6de steakfeest.

De tand des tijds laat zich voelen, twee nieuwe stooklokalen, grote dakherstellingen aan de werkplaatsen en het klasgebouw, de renovatie van 504 ramen in de klassenblok zijn ondertussen reeds uitgevoerd.. Daarnaast werden (in de klassenblok) de gebouwen voorzien van compartimenten. D.w.z. dat het volledige gebouw voorzien werd van de nodige brandmuren en branddeuren.

De nieuwe afdelingen...

Nieuwe gebouwen

In april 2010 kon (eindelijk) verhuisd worden naar de nieuwbouw. De afdelingen Grafische Communicatie en Media, Elektriciteit en Mechanica kregen een gloednieuw onderkomen.

Volgende groot project dat volgde was een nieuwbouw voor de afdelingen Hout en Bouw. De afbraak van de oude werkhuizen startte in 2013.

Tijdens de Allerheiligenvakantie van 2015 kon de afdeling Hout zijn intrek nemen in het nieuwe gebouw. Kort nadien startten de afbraakwerken van de laatste "vliegtuigloods", waarin ooit de afdeling Mechanica werd gehuisvest. De afdeling Bouw kon als laatste afdeling in september 2016 ook zijn intrek nemen in een gloednieuw werkhuis. Vandaag zijn we een technische school die beschikt over moderne werkhuizen voor alle afdelingen.