Unesco school

Don Bosco Sint-Denijs-Westrem maakt sinds 2022 deel uit van het Unesco Associated School Project Netwerk (ASPnet) (internationaal:UNESCO Associated Schools Network). Het netwerk verbindt scholen van over de hele wereld met elkaar rond het doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van kinderen en jongeren.

Meer dan 10.000 scholen in meer dan 180 landen werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor het realiseren van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit. Ze maken de leerlingen vertrouwd met het gedachtegoed van Unesco en leren de jongeren dat ze zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor positieve veranderingen en kunnen bijdragen aan een veilige, verdraagzame en schone wereld.

Wat is Unesco? Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?

Unesco is een organisatie van de Verenigde Naties (VN) die duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog stimuleert in het onderwijs, in wetenschap, cultuur en communicatie.

De kern van Unesco is: "Omdat oorlogen beginnen in de hoofden van de mensen, moeten we in de hoofden van mensen vrede opbouwen.” Dat doel wordt sinds 2015 opgedeeld in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Zij vormen een mondiale agenda, die tegen 2030 de leefwereld van zoveel mogelijk mensen moet verbeteren.

unesco poster