De schoolraad

De schoolraad is een vergadering waar 2 vertegenwoordigers van volgende groepen in zetelen: leerlingen, leerkrachten, ouders en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. De bevoegdheden van de schoolraad zijn de volgende:

De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie maar moet ook communiceren over de eigen werking.

Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bijv. over het studieaanbod, het leerlingenvervoer,...).

De schoolraad heeft een overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan,...). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.