Crossmedia

D/A-Finaliteit

Crossmedia
Webontwikkeling: coderen met HTML en CSS voor dynamische websites.

"Ontwerp, bouw en onderhoud unieke websites met geïntegreerde media voor een boeiende online ervaring."

Crossmedia als studierichting

 • is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit (Arbeidsmarkt en Doorstroming);
 • de klemtoon ligt op het esthetische, op het aanleren van technieken en op het verwerven van technologisch en theoretisch inzicht in product en proces;
 • bereidt voor op hoger onderwijs (doorstroomfinaliteit);
 • bereidt voor om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt met doorgroeimogelijkheden (finaliteit: Arbeidsmarkt).

Wat betekent crossmedia voor de leerlingen?

 • motiveert de leerlingen zich te verdiepen in de wereld van het ontwerpen, lay-outen, vormgeven en realiseren van multimedia;
 • leert de leerlingen een boodschap visueel over te brengen en ideeën om te zetten in een uitgewerkt concept;
 • leert de leerlingen hoe ze zowel statische als interactieve websites kunnen ontwerpen, bouwen en onderhouden. Ze verwerven vaardigheden in het voorbereiden en integreren van diverse media (zoals afbeeldingen, video's en audio) om gebruiksvriendelijke en visueel aantrekkelijke websites te creëren;
 • laat de leerlingen experimenteren met beeldbewerking (film), geluidsproductie (audio) om boeiende multimediale projecten te creëren;
 • motiveert de leerlingen om nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), augmented reality (AR) en virtual reality (VR) te verkennen om multimediale content te ontwerpen;
 • stimuleert bij de leerlingen het creatief denken en het aan de slag willen gaan met professionele grafische software;
 • introduceert uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, toegepaste ruimtemeetkunde;
 • laat de leerlingen kennismaken met kunstuitingen en -stromingen uit verleden en heden;
 • de leerlingen krijgen een sterke uitbreiding van wiskunde in de reguliere onderwerpen, waarbij die uitbreiding een grote meerwaarde heeft voor het hoger onderwijs;
 • op vrijwillige basis kunnen de leerlingen in het 6de jaar een extra keuzevak verdieping wiskunde (1u per week) en verdieping chemie (1u per week) volgen.
Studieaanbod

Lessentabel

Crossmedia
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 2
Crossmedia (incl. werkplekleren) 18 19
Kunstbeleving 1 1
Fintech 1 1
Digital design technology 3 3
Motion design 2 2
Web design 2 2
Digital design studio 9 10
Totaal aantal lesuren 34 34
Facultatief extra aanbod
Wiskunde 1
Chemie 1
Totaal aantal lesuren 36