Crossmedia

D/A-Finaliteit

Biotechnische wetenschappen
Webdesign, coderen met html en css.

Korte beschrijving van de studierichting

Crossmedia is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit.

De leerlingen bouwen en onderhouden statische en interactieve websites, verzorgen de voorbereiding, het programmeren en het assembleren van media tot een interactief elektronisch product. De klemtoon ligt op het esthetische, op het aanleren van technieken en op het verwerven van technologisch en theoretisch inzicht in product en proces

Specifiek voor de studierichting

  • Toegepaste kunstbeschouwing.
  • Informaticawetenschappen: datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur.
  • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, ruimtemeetkunde.
  • Statische en interactieve websites bouwen en onderhouden.
  • Media tot een interactief elektronisch product voorbereiden, programmeren en assembleren.
studieaanbod

Lessentabel

Crossmedia
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 2
Crossmedia
Crossmedia (incl. werkplekleren) 18 19
Totaal aantal lesuren 34 34