Zorg op school

Zorg op school

Gesteund op een traditie van kwalitatieve leerlingenbegeleiding, waarbij we dicht bij de jongeren staan en sterk betrokken zijn, streven we ernaar om alle leerlingen continu kansen te bieden. We richten onze aandacht ook op leerlingen voor wie leren niet vanzelfsprekend is, en op diegenen die moeite hebben met de groei naar volwassenheid. Ook hen willen we alle kansen geven, hoewel we ons bewust zijn van onze grenzen en beperkte middelen.

Zorgbeleid

In ons zorgbeleid, dat voortkomt uit een heldere visie, maken we keuzes die de leerlingen ondersteunen. Zorg betekent voor ons de sterke punten van leerlingen benadrukken door positieve bevestiging en stimulans, en hun hindernissen of zwaktes aanpakken door ondersteuning en aangepaste maatregelen. Deze specifieke ondersteuningsmaatregelen, die in het onderwijs bekend staan als "sticordimaatregelen", omvatten aanpassingen zoals extra tijd voor toetsen, gebruik van hulpmiddelen, of het op verschillende manieren aanbieden van leerstof. Dit alles kan enkel binnen een kader waar leerlingen zich goed én veilig voelen.