Zorg op school

zorg op school

Steunend op een traditie van een degelijke leerlingenbegeleiding – gebaseerd op kwalitatieve aanwezigheid bij de jongeren en een grote betrokkenheid – willen we ook vandaag professioneel ALLE leerlingen voortdurend kansen geven. Onze aandacht gaat ook naar leerlingen voor wie leren niet vanzelf gaat en naar leerlingen waarbij de groei naar volwassenheid niet als evident ervaren wordt. Ook hen willen we alle kansen geven maar we zijn er ons van bewust dat we grenzen hebben en dat onze middelen niet onbeperkt zijn.

Zorgbeleid

Een beleid voeren vanuit een bepaalde visie betekent ook dat er keuzes gemaakt worden die in het teken staan van de zorg die je wil dragen voor de leerlingen. Zorg betekent voor ons de sterktes van de leerlingen in de verf zetten door positief te bevestigen, hen te stimuleren en door de hindernissen of zwaktes weg te werken door ondersteuning, sticordimaatregelen, er zijn voor hen,... Dit kan enkel binnen een kader waar ze zich goed voelen én veilig voelen. Daar streven we naar.