Informatica- en communicatiewetenschappen

D-Finaliteit

Informatica- en communicatiewetenschappen als richting:

 • informatica- en communicatiewetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.
 • Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn;
 • bereidt voor op vele bachelor & academische vervolgopleidingen;
 • De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen informaticawetenschappen en elektriciteit-elektronica.

Wat betekent Informatica- en communicatiewetenschappen voor de leerlingen?

 • biedt een brede algemene vorming;
 • Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in, softwareontwikkeling, het opzetten en onderhouden van computernetwerken, IOT.
 • Uitgebreid pakket informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, softwareontwikkeling, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur;
 • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, goniometrie, statistiek;
 • Uitbreiding van fysica: elektromagnetisme, elektronica, elektrodynamica;
 • de leerlingen krijgen een sterke uitbreiding van wiskunde in de reguliere onderwerpen, waarbij die uitbreiding een grote meerwaarde heeft voor het hoger onderwijs;
 • op vrijwillige basis kunnen de leerlingen in het 6de jaar een extra keuzevak verdieping chemie (2u per week) volgen.
Studieaanbod

Lessentabel

Informatica- en communicatiewetenschappen
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Biologie-Chemie 1 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 5 5
Fysica 1 0
Informatica- en communicatiewetenschappen 14 15
Wetenschap elektriciteit 2 3
Softwareontwikkeling 5 5
Datacommunicatie- en netwerksystemen 3 3
Engineering 4 4
Totaal aantal lesuren 34 34
Facultatief extra aanbod
Chemie 2
Totaal aantal lesuren 36