Lesvervangende activiteiten

proclamatie
Bezoek aan het Flanders field museum te Ieper.

Wat is een Lesvervangende Activiteit (LVA)?

Een Lesvervangende Activiteit (LVA) is een activiteit die tijdens de les wordt voorbereid en aansluit bij de behandelde leerstof of leerplandoelstellingen. Deze activiteit kan plaatsvinden binnen of buiten de school en kan meerdere lesuren in beslag nemen.

Onze doelen:

Wanneer onze leerlingen het leslokaal verlaten en met de leerkrachten op pad gaan buiten de muren van het klaslokaal, is het belangrijk dat ze leren omgaan met de “verworven” vrijheid. Duidelijke afspraken zijn essentieel, maar we stimuleren hen ook om zelfstandig te handelen. Deze zelfstandigheid kan, afhankelijk van de situaties en locaties, reacties uitlokken, hen dwingen tot het nemen van beslissingen en hen leren omgaan met de consequenties, zowel positief als negatief.

Een LVA heeft vaak ook een groepsvormend of “teambuildend” karakter, en dit geldt niet alleen voor leerlingen. Het belang van dit element mag niet onderschat worden. Ook de waardering tussen leerlingen en leerkrachten kan hierdoor groeien. Als technisch-wetenschappelijke school kiezen we bij een overvloed aan LVA's voor activiteiten gericht op techniek en wetenschap, zoals bezoeken aan technische beurzen, wetenschappelijke instellingen of culturele locaties zoals musea.

Les buiten de school

Bij een "les buiten de school" wordt een uitstap georganiseerd tijdens de lesuren van een specifiek vak. De les vindt dan plaats in bijvoorbeeld een bedrijf, museum, stadsbibliotheek, op een bouwplaats, in een natuurgebied of hogeschool. We zijn van mening dat een levensechte omgeving leerlingen meer aanzet tot leren dan een traditioneel klaslokaal.