Ruwbouw

A-Finaliteit

Korte beschrijving van de studierichting

Ruwbouw is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen maken kennis met bouwmaterialen en constructies. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden, het opmaken van een projectdossier en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor het realiseren van bouwknopen, siermetselwerk, huisriolering, bekistingen, wapeningen, en betonneringswerken binnen de residentiële context. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair bouwen vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Specifiek voor de studierichting

  • Bouwwerken in residentiële toepassingen ontleden, voorbereiden en realiseren.
  • Materiaalkennis.
  • Technologie en technieken voor de metselaar.
  • Bouwwetgeving, EPB-regelgeving, basiskennis BIM.
Studieaanbod

Lessentabel

Ruwbouw
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Taal & Maatschappij 3 3
Wiskunde 2 2
Ruwbouw
(inclusief werkplekleren)
23 23
Voorbereiding ruwbouw 6 6
Realisaties ruwbouw 17 9
Werkplekleren ruwbouw 8
Totaal aantal lesuren 34 34