Printmedia

A-Finaliteit

Printmedia

"Ontdek de rijke tradities van drukwerk en maak kennis met de moderne technologieën die de grafische industrie transformeren."

Printmedia als studierichting

  • Is een technisch-praktische richting met klemtoon op praktijkervaring.
  • Bereidt voor om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt met doorgroeimogelijkheden (finaliteit: Arbeidsmarkt).

Wat betekent printmedia voor de leerlingen?

  • Laat de leerlingen kennismaken met de technologie van de grafische sector, met name in technieken en productieprocessen van gedrukte media.
  • Leert de leerlingen omgaan met zowel digitale als conventionele druk- en afwerkingstechnieken maar ook met drukvoorbereidende aspecten van het proces.
  • Doet de leerlingen kwaliteitscontroles uitvoeren.
  • Helpt de leerlingen om met fijnmotorische vaardigheden tot realisaties in de praktijk te komen.
  • Laat de leerlingen het basisonderhoud uitvoeren aan de productiemachines (drukpers en afwerkingsmachines).
  • Leert de leerlingen de productie aan de productiemachines instellen, omstellen, bedienen en opvolgen.
  • Daagt de leerlingen uit om geboeid te zijn door drukwerk, papier en kleur.
Studieaanbod

Lessentabel

Printmedia
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Taal & Maatschappij 3 3
Wiskunde 2 2
Printmedia
(inclusief werkplekleren)
23 23
Digital print technology 2 2
Output technology 2 2
Offset technology 2 2
Fintech 1 1
Digital print studio 4 4
Prepress studio 4 4
Offset studio 8 8
Totaal aantal lesuren 34 34