Printmedia

A-Finaliteit

Printmedia

Korte beschrijving van de studierichting

Printmedia is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit.

Leerlingen krijgen een opleiding in de technologie van de grafische sector, met name in technieken en productieprocessen van gedrukte media. Daarbij komen zowel digitale als conventionele druktechnieken en afwerkingstechnieken aan bod, maar wordt ook aandacht besteed aan drukvoorbereidende aspecten van het proces.

Specifiek voor de studierichting

  • Productie aan de productiemachine (drukpers en afwerkingsmachines) instellen, omstellen, bedienen en opvolgen.
  • Kwaliteitscontroles uitvoeren.
  • Basisonderhoud uitvoeren aan de productiemachine (drukpers en afwerkingsmachines).
studieaanbod

Lessentabel

Printmedia
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Taal & Maatschappij 3 3
Wiskunde 2 2
Printmedia
Printmedia
(inclusief werkplekleren)
23 23
Totaal aantal lesuren 34 34