Elektromechanische technieken

D/A Finaliteit

elekromechanische technieken

Elektromechanische technieken als studierichting:

 • is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit (doorstroming/arbeidsmarkt);
 • het is een zuivere STEM-richting. Er is een interactie tussen wetenschappen, techniek, en wiskunde;
 • bereidt voor op hoger onderwijs (Doorstroomfinaliteit);
 • bereidt voor om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt met doorgroeimogelijkheden (finaliteit: Arbeidsmarkt).

Wat betekent elektromechanische technieken voor leerlingen?

 • leert de leerlingen onderzoekend en contextgericht inzichten ontwikkelen in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica;
 • doet de leerlingen denken in functie van het technisch proces;
 • maakt de leerlingen technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context;
 • daagt leerlingen met interesse in technologie uit en in het bijzonder in het onderhoud van mechanische en elektrische systemen of koel- en warmtetechnieken;
 • stuurt de leerlingen om naast kennis verwerven ook aan de slag te gaan met toepassingen in technische realisaties;
 • laat de leerlingen kennismaken met verschillende materialen, gereedschappen en technieken;
 • stimuleert hen om te leren ontwerpen en realiseren van constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT;
 • leert de leerlingen in technische processen ontwerpmethoden en realisatietechnieken toe te passen;
 • ontwikkelt bij de leerlingen technologische-wetenschappelijke vaardigheden en denk- en werkwijzen.
Studieaanbod

Lessentabel

Elektromechanische technieken
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
ICT 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Elektromechanische technieken 15 16
Wetenschap elektriciteit 2 3
Wetenschap mechanica 2 2
Technologie elektriciteit 2 2
Technologie mechanica 2 2
Practicum elektriciteit 4 4
Practicum mechanica 3 3
Totaal aantal lesuren 34 34