Pastorale activiteiten

De pastoraal in onze school wordt gedragen en bezield door de drie graden die elk hun eigen werking uitbouwen. Elke graad brengt rond zijn pastoraal verantwoordelijke en de graadcoördinator een groep mensen bijeen, leerkrachten en opvoedend personeel, die de pastorale momenten in een schooljaar met een viering of een activiteit onder de aandacht brengen, met respect voor de eigenheid van de leerlingen, naar leeftijden en capaciteiten. Het is een positieve zaak dat in deze pastorale groepen niet alleen godsdienstleerkrachten werkzaam zijn, maar evenzeer collega’s uit andere vakken en ondersteunend personeel. Naast de groep collega’s die op de vergaderingen aanwezig zijn, kan elke pastorale groep ook rekenen op een aantal collega’s die graag en enthousiast bij één of andere gelegenheid van viering of activiteit een handje toesteken.

Schoolpastoraal is in deze tijd geen gemakkelijke opgave. Het siert de school en de pastorale groepen dat zij blijven zoeken om op een eigentijdse wijze te bouwen aan een school die – in salesiaanse traditie – ook parochie wil zijn voor leerlingen en personeel.

viering van het feest van Don Boscos
Musiceren tijdens een viering ter gelegenheid van het feest van Don Bosco.