Missie en visie

Don Bosco Sint-Denijs-Westrem is een school voor Wetenschap, Techniek en Design. We bieden kwalitatief, diplomagericht onderwijs en vorming aan vanuit een christelijke inspiratie, met een eigen pedagogische aanpak met Don Bosco als gids en tochtgenoot, binnen een concrete maatschappelijke inbedding.

Don Bosco Sint-Denijs-Westrem begeleidt jongeren zodat ze zich kunnen ontplooien tot jongvolwassenen die hun verantwoordelijkheid opnemen in de complexe, steeds evoluerende maatschappij.

Onze Don Bosco-school is een open huis waar we met gebundelde krachten jongeren laten groeien tot meer verbondenheid, vrijheid, zingeving en verantwoordelijkheid. We proberen dit doel te bereiken door een betrokken en zorgende nabijheid in dialoog met de ouders. We streven ernaar om ons team verder te professionaliseren om binnen een veilige context de leerlingen te coachen tot volwassenen.

proclamatie