Technologische wetenschappen

D-Finaliteit

Technologische wetenschappen als richting:

  • is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit;
  • zeer sterke wiskundige en wetenschappelijke vorming;
  • bereidt voor op vele academische vervolgopleidingen;
  • is een zuivere STEM-richting, waar een constante zoektocht naar interacties tussen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde centraal staat.

Wat betekent technologische wetenschappen voor de leerlingen?

  • biedt een brede algemene vorming;
  • stimuleert een technisch-wetenschappelijk denken én handelen met aandacht voor de natuur;
  • daagt de leerlingen uit om onderzoekend en experimenterend aan het werk gaan binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen;
  • verplicht de leerlingen na te denken in functie van concept, engineering en ontwerp;
  • houdt de leerlingen de vaak abstracte leerinhouden uit de wetenschappelijke wetmatigheden en wiskunde tegen het licht door ze toe te passen in projecten en technische processen;
  • verwacht van de leerlingen de volgende competenties: kennis verwerven , inzicht krijgen in de leerstof en het vermogen hebben om probleemoplossend te denken.
Studieaanbod

Lessentabel

Technologische wetenschappen
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Biologie 1 1
ICT 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Technologische
wetenschappen- en engineering
12 13
Wetenschap eli. 3 3
Wetenschap mech. 3 3
Engineering 4 4
Fysica 1 1
Chemie 1 2
Totaal aantal lesuren 34 34