Elektrotechnieken

D/A-Finaliteit

Elektrotechnieken

Elektrotechnieken als studierichting:

  • Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. (arbeidsmarkt en doorstroming)
  • De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit, elektronica, elektropneumatica en thermodynamica;
  • bereidt voor op hoger onderwijs & op de arbeidsmarkt.

Wat betekent elektrotechnieken voor de leerlingen?

  • Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage, installatie-, onderhouds- en diagnosetechnieken van elektrische installaties.
  • Uitbreiding van fysica: elektriciteit, elektronica.
  • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, ruimtemeetkunde.
  • Leidingen en dozen monteren en plaatsen.
  • Draden en kabels trekken.
  • Elektrische componenten plaatsen en aansluiten in verschillende borden.
  • Diagnoses, herstellingen en vervangingen uitvoeren in een residentiële, tertiaire en industriële context.
Studieaanbod

Lessentabel

Elektrotechnieken
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 2
Elektrotechnieken
(incl. werkplekleren)
18 19
Wetenschap elektriciteit 4 5
Automatisering 2 2
Technologie elektriciteit 4 4
Practicum 8 8
Totaal aantal lesuren 34 34