Laptopproject

Onze school start met de uitrol van "Digisprong". Een initiatief van de Vlaamse overheid met als hoofddoel de achterstand op vlak van digitaal onderwijs weg te werken door een (digi)sprong voorwaarts te maken.

Wil u meer weten hoe deze uitrol praktisch verloopt, verwijzen we graag naar de infobrochure “Digisprong”.

Mocht u vragen hebben, dan kan u die steeds stellen via digiloket@donboscosdw.be.

digisprong
Klassikaal in ontvangst nemen en configureren van de laptops.
digisprong