Bouw

A-finaliteit

bouw

Bouw als studierichting:

  • is een technisch-praktische studierichting;
  • bereidt voor om klaar te zijn voor de Arbeidsmarkt met doorgroeimogelijkheden (finaliteit: Arbeidsmarkt).

Wat betekent de studierichting voor de leerlingen?

  • leert de leerlingen kennismaken met bouwmaterialen en constructies;
  • laat de leerlingen gebruik maken van digitale technologieën om het technisch proces voor te bereiden;
  • ontwikkelt bij de leerlingen technisch-operationele vaardigheden voor het realiseren van bouwknopen, huisriolering, bekistingen, wapeningen en betonneringswerken;
  • stimuleert de leerlingen om zorg te dragen voor het milieu;
  • leert de leerlingen om veilig en ergonomisch te werken en circulair te bouwen;
Studieaanbod

Lessentabel

Bouw
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Taal & maatschappij 5 5
Wiskunde 2 2
ICT 1 0
Bouw
Voorbereiding bouw 6 6
Realisatie bouw 14 15
Totaal aantal lesuren 34 34