Datacommunicatie- en netwerkinstallaties

A-Finaliteit

Datacommunicatie en netwerkinstallaties als studierichting:

  • Datacommunicatie- en netwerkinstallaties is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit bereidt voor op de arbeidsmarkt.
  • De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in het installeren van netwerken (bedraad en draadloos) en eenvoudige elektrische installaties in functie van netwerkverbindingen.

Wat betekent datacommunicatie en netwerkinstallaties voor de leerlingen?

  • Materiaalkennis en technologie van netwerksystemen.
  • Datacommunicatie en netwerkverbindingen.
  • Leggen netwerkbekabeling (twisted-pair, fiber…).
  • Plaatsen connectoren en randapparatuur.
  • Elektrische aansluitingen.
  • Testen een netwerkinstallatie.
Studieaanbod

Lessentabel

Datacommunicatie- en netwerkinstallaties
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Taal & Maatschappij 3 3
Wiskunde 2 2
Datacommunicatie- en netwerkinstallaties
(inclusief werkplekleren)
23 23
Technologie datacommunicatie- en netwerkinstallaties 7 7
Practicum 16 16
Totaal aantal lesuren 34 34