Biotechnologische en chemische
STEM-wetenschappen

D-Finaliteit

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen als studierichting:

 • is een sterk theoretische studierichting in de Doorstroomfinaliteit;
 • combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch-wetenschappelijk denken;
 • op basis van geïntegreerde STEM is er veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica;
 • de leerlingen denken vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen;
 • het is een zuivere STEM-richting.

Wat betekent biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen voor de leerlingen?

 • de leerlingen tonen inzicht in de complexe leerinhouden;
 • de leerlingen leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting;
 • de leerlingen exploreren planmatig verbanden bij het onderzoeken van fenomenen en mogelijkheden bij het oplossen van problemen in biotechnologie, biologie, chemie, fysica en informaticawetenschappen;
 • de leerlingen willen processen in de levende en de niet levende natuur aanwenden en aanpassen ten bate van mens en samenleving;
 • de leerlingen zetten wiskundige vaardigheden in, hanteren wiskundig abstracte concepten en gebruiken ze bij het oplossen van problemen;
 • de leerlingen krijgen een uitbreiding voor biologie en chemie: uitgebreide biologie en chemie;
 • de leerlingen krijgen een uitbreiding voor fysica;
 • de leerlingen leren STEM-geïntegreerd probleem oplossen in het labo;
 • de leerlingen krijgen informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren.
 • de leerlingen krijgen een sterke uitbreiding van wiskunde in de reguliere onderwerpen, waarbij die uitbreiding een grote meerwaarde heeft voor het hoger onderwijs.
Studieaanbod

Lessentabel

Biotechnologische en chemische
STEM-wetenschappen
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 5 5
Informatica-wetenschap 0 1
Biotechnologische en chemische
STEM-wetenschappen
16 15
Biologie + Labo 4 4
Chemie + Labo 4 4
Fysica + Labo 4 4
Biotechnologie 4 3
Totaal aantal lesuren 34 34