Biotechnologische en chemische
STEM-wetenschappen

D-Finaliteit

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

Korte beschrijving van de studierichting

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch-wetenschappelijk denken. Er is op basis van geïntegreerde STEM veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. De leerlingen denken ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen

Specifiek voor de studierichting

  • Uitbreiding van biologie en chemie: uitgebreide biologie, uitgebreide chemie.
  • Uitbreiding van fysica: uitgebreid pakket uitgebreide fysica.
  • STEM-geïntegreerd probleemoplossen en labo.
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek.
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren.
Studieaanbod

Lessentabel

Biotechnologische en chemische
STEM-wetenschappen
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde 5 5
Biotechnologische en chemische
STEM-wetenschappen
Biologie + Labo 4 4
Chemie + Labo 4 4
Fysica + Labo 4 4
Biotechnologie 4 3
Informatica-wetenschap 0 1
Totaal aantal lesuren 34 34