Technologische wetenschappen en engineering

D-Finaliteit

Technologische wetenschappen en engineering

Technologische wetenschappen en engineering als richting:

 • is een sterk theoretische studierichting in de Doorstroomfinaliteit;
 • zeer sterke wiskundige en wetenschappelijke vorming;
 • bereidt voor op vele academische vervolgopleidingen;
 • het is een zuivere STEM-richting, waar een constante zoektocht naar interacties tussen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde centraal staat.

Wat betekent technologische wetenschappen en engineering voor de leerlingen?

 • biedt een brede algemene vorming;
 • stimuleert een technisch-wetenschappelijk denken én handelen met aandacht voor de natuur;
 • daagt de leerlingen uit om onderzoekend, experimenterend, transfergericht en exploratief aan het werk te gaan binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, thermodynamica, chemie en informaticawetenschappen;
 • verplicht de leerlingen na te denken in functie van concept, engineering en ontwerp al dan niet met behulp van ICT;
 • houdt de leerlingen de vaak abstracte leerinhouden uit de wetenschappelijke wetmatigheden en wiskunde tegen het licht door ze toe te passen in projecten en technische processen;
 • verwacht van de leerlingen de volgende competenties: kennis verwerven, inzicht krijgen in de leerstof en het vermogen hebben om probleemoplossend te denken;
 • laat de leerlingen kennis maken met een uitgebreid pakket fysica in een context van elektromechanische processen en systemen waaronder elektromagnetisme, elektronica, mechanica, elektrodynamica, thermodynamica, fluïdomechanica, en golven en trillingen;
 • laat de leerlingen kennis maken met informaticawetenschappen in een context van elektromechanische processen en systemen waaronder algoritmen en programmeren;
 • de leerlingen krijgen een sterk uitgebreid pakket van wiskunde en een uitbreiding van chemie;
 • op vrijwillige basis kunnen de leerlingen in het 6de jaar een extra cursus chemische procestechnologie volgen.
Studieaanbod

Lessentabel

Technologische wetenschappen en engineering
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Biologie 1 0
Nederlands 3 3
Wiskunde 8 8
Informatica-wetenschap 0 1
Fysica 1 2
Chemie 1 2
Technologische wetenschappen
en engineering:
10 8
Wetenschap mechanica 3 2
Wetenschap elektriciteit 3 2
Engineering 4 4
Totaal aantal lesuren 34 34
Facultatief extra aanbod
Chemische procestechnologie 2
Totaal aantal lesuren 36