Oudercontact

Ouders verwachten veel van de school wat betreft de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich hier dagelijks voor in, maar rekent ook op de medewerking van de ouders. Daarom zijn contactmomenten tussen school en ouders essentieel.

Tijdens het oudercontact ontmoet je doorgaans de klassenleraar, die optreedt als vertegenwoordiger van de klassenraad. Als ouders een specifieke leerkracht willen spreken, bekijken we of dat mogelijk is. Zo niet, dan neemt de betreffende leerkracht telefonisch contact op.

Naast deze contactmomenten kun je als ouder dagelijks telefonisch, met een bericht op SmartSchool, of per mail contact opnemen met de school. Of langskomen op afspraak. We moedigen je aan om liever een telefoontje te veel dan te weinig te plegen.

Startavond

Na twee weken school nodigen we de ouders van nieuwe leerlingen uit om kennis te maken met de werking van de school en de klassenleraar die hun zoon of dochter het komende schooljaar begeleidt. Tegelijkertijd kan er een workshop Smartschool gevolgd worden om vertrouwd te raken met ons digitaal schoolplatform.

Oktober

Midden oktober zijn de portretterende klassenraden afgerond en een week later wordt het eerste rapport uitgedeeld. Tijd dus voor een eerste oudercontact waar de bevindingen van de eerste maanden worden besproken, inclusief bijsturingen, tips en complimenten.

December

Net voor de kerstvakantie vinden de remediërende klassenraden plaats. Hier worden de resultaten van dagelijks werk en de eerste examenpunten bekeken. Elke leerling wordt besproken en krijgt vak- en klassenraadcommentaar op het rapport. Het tweede oudercontact vindt plaats op de vrijdag voor de kerstvakantie.

April

Na de paasvakantie bespreken we de resultaten van de vierde maandpunten en de tweede examenperiode. De klassenleraar brengt ook verslag uit van de oriënterende klassenraad. Deze raden richten zich op de ontwikkeling van de leerling en de toekomst. Het is ook de laatste kans om bepaalde zaken recht te zetten.

Juni

Eind juni ontvangt elke leerling het eindrapport met het bijbehorende attest. Dit attest, toegekend door de delibererende klassenraden, wordt tijdens het oudercontact door de klassenleraar toegelicht.