Oudercontact

Ouders verwachten veel van de school wat de opleiding en de opvoeding van hun kinderen betreft. Onze school spant zich hier elke dag voor in, maar verwacht ook de medewerking van de ouders. Daarom zijn de contactmomenten tussen de school en de ouders broodnodig.

Op het oudercontact ontmoet je telkens de klassenleraar die als spreekbuis van de klassenraad fungeert. Wanneer ouders een bepaalde leerkracht wensen te spreken, wordt gekeken of dit mogelijk is op het moment zelf. Indien dit niet het geval is, neemt de leerkracht in kwestie telefonisch contact op met de ouders.

Naast deze contactmomenten kan je als ouder elke dag telefonisch contact opnemen met de school, een mail versturen of op afspraak langskomen. We hebben liever dat je een telefoon té veel doet, dan één te weinig.

Startavond

Na twee weken school vinden we het moment gekomen om de ouders van nieuwe leerlingen uit te nodigen om de werking op school toe te lichten en om kennis te maken met de klassenleraar die je zoon / dochter begeleiden het komende schooljaar. Tegelijkertijd kan er een workshop smartschool gevolgd worden om vertrouwd te geraken met ons digitaal schoolplatform.

Oktober

Midden oktober zijn de portretterende klassenraden achter de rug en een week later wordt het eerste rapport meegegeven met de leerlingen. Tijd dus voor een eerste oudercontact waar de bevindingen van de eerste maanden overlopen worden, met de nodige bijsturingen, tips, complimenten,...

Infoavond stage en GIP

Voor de leerlingen van het laatste jaar wordt er in het vaklokaal door de klastitularis uitleg gegeven rond GIP en STAGE.

De ouders krijgen dan ook het info-bundeltje GIP en Stage dat door het technisch team (technisch directeur en technisch adviseurs) elk schooljaar geactualiseerd wordt.

December

Net voor de kerstvakantie vinden de remediërende klassenraden plaats. Op deze klassenraden wordt gekeken naar de resultaten dagelijks werk en de eerste examenpunten. Elke leerling wordt besproken en krijgt op het rapport vakcommentaar én commentaar van de klassenraad. Voor de ouders gaat het tweede oudercontact door op vrijdag voor de kerstvakantie.

Februari (instromers)

Net voor de krokusvakantie is er een oudercontact voorzien voor leerlingen die na de kerstvakantie inschreven op onze school. Daarnaast bieden we de ouders van de leerlingen die na de vakantie overstapten naar een andere klas, studierichting of onderwijsvorm, ook de mogelijkheid om te polsen hoe het gaat met hun kind in de nieuwe situatie;

April

Na de paasvakantie komen we met de ouders terug op de resultaten van de 4e maandpunten (dagelijks werk) en op de 2e examenperiode (voor Pasen). Daarnaast brengt de klassenleraar ook de bevindingen van de oriënterende klassenraad. Op die klassenraden wordt gekeken naar de evolutie die de leerling doormaakte en kijken we naar de toekomst. Het is ook de laatste kans om sommige zaken recht te zetten.

Juni

Eind juni worden "de prijzen gedeeld" zoals men het in de volksmond noemt. Elke leerling ontvangt het eindrapport met het daaraan verbonden attest. Dat attest werd in de delibererende klassenraden toegekend en wordt door de klassenleraar op het oudercontact toegelicht.