Biotechnieken

D/A Finaliteit

Biotechnieken

Korte beschrijving van de studierichting

Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In chemie en biologie worden er vanuit de schoolse laboratoriumcontext meer operationele competenties ontwikkeld van de toekomstige labomedewerker. In fysica is er bijkomende aandacht voor elektromechanische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de operator van morgen. Via productie- en procestechnieken leren leerlingen onderzoeken en problemen oplossen in functie van een latere industriële context. Er is ook aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek.

Wat betekent Biotechnieken voor de leerlingen?

Leerlingen Biotechnieken zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen. Ze verwerven inzichten in biologie, chemie, fysica en technologie. Ze slagen erin om wiskundige vaardigheden in te zetten bij het oplossen van problemen. Ze verdiepen zich in de uitvoering van technieken in technisch complexe omgevingen. Ze gaan graag zelfstandig aan de slag in het labo met concrete opdrachten.

Studieaanbod

Lessentabel

Biotechnieken
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
ICT 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Biotechnieken
Biologie + Labo 3 3
Chemie + Labo 3 3
Fysica + Labo + Procestechnieken 4 4
Wetenschappelijke practicum 6 7
Totaal aantal lesuren 34 34