Biotechnieken

D/A Finaliteit

Biotechnieken

Biotechnieken

D/A-finaliteit

Biotechnieken als studierichting

 • is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit;
 • in chemie en biologie worden vanuit de schoolse laboratoriumcontext meer operationele competenties ontwikkeld van de toekomstige labomedewerker;
 • er is in fysica bijkomende aandacht voor elektromechanische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de operator van morgen;
 • via productie- en procestechnieken leren leerlingen onderzoeken en problemen oplossen in functie van een latere industriële context;
 • er is aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek.

Wat betekent biotechnieken voor de leerlingen?

 • de leerlingen zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting;
 • de leerlingen verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven;
 • de leerlingen zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken;
 • fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen;
 • leerlingen verwerven inzicht in biologie, chemie, fysica en technologie;
 • leerlingen slagen erin om wiskundige vaardigheden in te zetten bij het oplossen van problemen;
 • leerlingen verdiepen zich in de uitvoering van technieken in technisch complexe omgevingen;
 • leerlingen gaan graag zelfstandig aan de slag in het labo met concrete opdrachten.
Studieaanbod

Lessentabel

Biotechnieken
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
ICT 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Biotechnieken 16 17
Biologie + Labo 3 3
Chemie + Labo 3 3
Fysica + Labo + Procestechnieken 4 4
Wetenschappelijke practicum 6 7
Totaal aantal lesuren 34 34