Smartschool: onze digitale leeromgeving

Smartschool is de digitale leeromgeving die in onze school wordt gebruikt. Zowel leerlingen als ouders vinden hier een schat aan informatie en functionaliteiten:

Voor leerlingen:

  • Vakspecifieke afspraken en cursusmateriaal.
  • Oefeningen en studietips.
  • Evaluaties en de mogelijkheid om punten op elk moment te raadplegen.
  • Communicatiemogelijkheden via berichten met directie, leerkrachten en leerlingenbegeleiding.
  • Een gedetailleerde schoolagenda met overzicht van taken en toetsen.

Voor ouders:

  • Evaluaties en de mogelijkheid om punten op elk moment te raadplegen.
  • Informatieve brieven en het schoolreglement.
  • Inzage in vakmappen.
  • Communicatiemogelijkheden met schoolpersoneel.
  • Mogelijkheid tot digitaal inschrijven voor oudercontacten.

Leren omgaan met Smartschool is essentieel in ons digitale tijdperk. Klik hier voor toegang tot de startpagina en download hier een handleiding om vlot te navigeren in Smartschool.

Leerlingenaccount

Aan het begin van het schooljaar ontvangen leerlingen een persoonlijke account om in te loggen op Smartschool.

Co-account voor ouders

Aan het einde van de eerste lesweek krijgen ouders een brief met gegevens van hun co-account. Hiermee kunnen zij inloggen op Smartschool en hetzelfde zien als hun kind, met uitzondering van persoonlijke documenten vanwege privacywetgeving.