Biotechnologische en chemische technieken

D/A-Finaliteit

Biotechnologische en chemische technieken

Korte beschrijving van de studierichting

Biotechnologische en chemische technieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis in chemie en biologie. Via labowerk en procestechnieken ontwikkelen ze vaardigheden van de laboratoriumassistent en de labotechnisch medewerker. In fysica en in "productiesystemen" ontwikkelen leerlingen competenties van de operator in de voedings- chemische en farmaceutische industrie.

Specifiek voor de studierichting

  • Uitbreiding van biologie: celtypen en weefsels, genetica, biotechnologie.
  • Uitbreiding van chemie: classificatie, chemische formules en reacties, structuur en eigenschappen van stoffen, stoichiometrie ...
  • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, beschrijvende statistiek.
  • Principes van biotechnologische en chemische technieken, zuren en basen, reacties als dynamisch proces.
  • Analysetechnieken en biochemische productietechnieken.
  • Productie: materialen, productieprocessen.
  • Labo- en productiebeheer: veiligheid, milieu, kwaliteit.
  • Productiesystemen: energiekringen, automatisatie, meet- en regeltechniek, sensoren en actuatoren, materietransport.
Studieaanbod

Lessentabel

Biotechnologische en chemische technieken
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 2
Biotechnologische en chemische technieken
Biotechnologische en chemische technieken (incl. werkplekleren) 19 20
Totaal aantal lesuren 34 34