Biotechnologische en chemische technieken

D/A-Finaliteit

Biotechnologische en chemische technieken

Biotechnologische en chemische technieken als studierichting:

 • is een technisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit (Doorstroming/Arbeidsmarkt);
 • de leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis in chemie en biologie;
 • de leerlingen ontwikkelen via labowerk en procestechnieken de vaardigheden van de laboratorium-assistent en de labo-technisch medewerker;
 • De leerlingen ontwikkelen in fysica en in productiesystemen competenties van de operator in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie.

Wat betekent biotechnologische en chemische technieken voor de leerlingen?

 • deze leerlingen zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting;
 • de leerlingen verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven;
 • de leerlingen zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken;
 • fijn-motorische vaardigheden helpen de leerlingen om tot een realisaties te komen in de praktijk;
 • de leerlingen verwerven inzichten in biologie, chemie, fysica en technologie;
 • de leerlingen verdiepen zich in de uitvoering van technieken in technisch complexe en geautomatiseerde omgevingen;
 • de leerlingen gaan zelfstandig aan de slag in het labo met concrete opdrachten;
 • de leerlingen krijgen een uitbreiding van biologie: celtypen en weefsels, genetica en biotechnologie;
 • de leerlingen krijgen een uitbreiding van chemie: classificatie, chemische formules en reacties, structuur van eigenschappen van stoffen, stoichiometrie;
 • de leerlingen krijgen de principes van biotechnologische en chemische technieken, zuren en basen, en reacties als dynamisch proces;
 • de leerlingen krijgen analysetechnieken en biochemische productietechnieken;
 • de leerlingen leren om productie : materialen, productieprocessen;
 • de leerlingen krijgen labo- en productiebeheer: veiligheid, milieu, kwaliteit;
 • de leerlingen leren de opbouw van productiesystemen, automatisatie, meet- en regeltechniek, sensoren en actuatoren en materietransport;
 • de leerlingen krijgen een sterke uitbreiding van wiskunde in de reguliere onderwerpen, waarbij die uitbreiding een grote meerwaarde heeft voor het hoger onderwijs;
 • op vrijwillige basis kunnen de leerlingen in het 6de jaar een extra keuzevak verdieping wiskunde (1u per week) volgen.
Studieaanbod

Lessentabel

Biotechnologische en chemische technieken
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 2
Biotechnologische en chemische technieken 19 20
Biologie + Labo biologie 4 4
Chemie + Labo chemie 6 6
Fysica + Labo Fysica 2 2
Productiesystemen + Labo 7 8
Totaal aantal lesuren 34 34
Facultatief extra aanbod
Wiskunde 1
Totaal aantal lesuren 35