Assistentie

soepbedeling door de leerkrachten.
Uitdeling van warme soep op de speelplaats tijdens koude winterdagen.

"Don Bosco's engagement voor jongeren was niet louter gebaseerd op theoretische pedagogische principes, maar op echte ontmoetingen en een diepe persoonlijke betrokkenheid. Hij besefte dat deze jongeren vooral behoefte hadden aan volwassenen die naar hen omkeken en hen begeleidden. Don Bosco was ervan overtuigd dat ze in een ondersteunende omgeving konden uitgroeien tot individuen die verantwoordelijkheid namen voor zichzelf, anderen en de samenleving. Vanuit deze overtuiging vormde hij zijn opvoedkundige aanpak."

In lijn met het pedagogisch project van Don Bosco wordt assistentie benadrukt als één van de fundamenten. Dit gaat verder dan enkel de aanwezigheid van leerkrachten op de speelplaats tijdens de pauzes. Het omvat ook de intensieve betrokkenheid van al onze personeelsleden, zowel voor als tijdens de lessen, bij leswisselingen, pauzes, uitstappen, meerdaagse reizen, en meer.