Studie

Visie

De studie is een mogelijkheid die de school aanbiedt om schoolwerk te doen. Als wij dit engagement beloven aan ouders, moeten wij er voor zorgen dat het geen verloren tijd wordt. De studie moet met de nodige strengheid en redelijkheid georganiseerd worden zodat de sfeer ook toelaat dat er gestudeerd kan worden, taken kunnen gemaakt worden,…

Ochtendstudie

Vanaf 08.00u tot 08.25u kunnen onze leerlingen terecht in studiezaal 1. Naast het herhalen van lessen, afwerken van taken, ... kan er ook gebruik gemaakt worden van de ICT-infrastructuur.

Middagstudie

’s Middags kunnen leerlingen van 12u10 tot 12u50) in lokaal 103 terecht om te studeren onder toezicht van een leerkracht.

Avondstudie

De avondstudie gaat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag door vanaf 15.40u tot 16.30u in de benedenzalen van het internaat.

Inhaalstudie

Dit is een onderdeel van de avondstudie waar taken, opdrachten, lesoverhoringen, tekeningen,... ingehaald worden.

Strafstudie

De strafstudie gaat elke vrijdag vanaf 15.40u tot 17.40u door (voor leerlingen wiens lesdag stopt om 15u40) of vanaf 16.30u tot 18.30u (voor leerlingen wiens lesdag stopt om 16u30). De strafstudie is een ordemaatregel die toegepast wordt door iemand van het beleidsteam. Deze studie wordt begeleid door iemand van het beleidsteam (directie, graadcoördinatoren en technisch adviseurs).

Middagondersteuning

Tijdens de middagpauze bieden we extra ondersteuning aan om onze leerlingen te helpen hun volle potentieel te bereiken. Onze vakleerkrachten staan klaar om individuele aandacht te geven, waarbij ze specifiek focussen op diegenen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

We richten ons op:

  • Leerlingen met een taalachterstand: we bieden taalversterkende activiteiten om hun woordenschat en taalbegrip te verbeteren.
  • Leerlingen uit Domeinoverstijgende Doorstroom (DOD) of andere studiedomeinen: we bieden gerichte ondersteuning aan leerlingen die instromen in het 3de, 4de, of 5de jaar, om hen te helpen zich snel aan te passen en te integreren in hun nieuwe studierichting.
  • Leerlingen met leerhindernissen: onze aangepaste benaderingen zorgen voor een ondersteunende leeromgeving.
  • Leerlingen zonder toegang tot ICT thuis: we bieden toegang tot technologie en digitale vaardigheidstraining.
  • Leerlingen die achterstand hebben door ziekte: we bieden bijgewerkte materialen en extra begeleiding om weer op schema te komen.
  • Leerlingen met vakspecifieke problemen: onze vakleerkrachten bieden gerichte hulp om begrip en vaardigheden te verbeteren.

Ons doel is om elke leerling te voorzien van de middelen en ondersteuning die ze nodig hebben om te slagen en met vertrouwen vooruit te gaan in hun leertraject.

affiche middagondersteunining
Affiche met het aanbod van de middagondersteuning.