Partners

School maken kan je nooit alleen. Dit doe je met partners: mensen die op één of andere manier betrokken zijn met de opvoeding, begeleiding en de opleiding van onze jongeren. In deze rubriek vind je enkele van die partners, maar volledig zijn we niet. Zo ontbreken de firma's waar de school mee samenwerkt, de bedrijven waar leerlingen stages mogen lopen, de hogescholen waarmee we een goede band hebben, cultuurcentra, private busmaatschappijen, de Lijn, enz...

Buitenlands stage in Orléans
Leerlingen van het 7de jaar op buitenlandse stage in Orléans in het kader van het Erasmus+ project van de Europese Commissie.