Studierichting Mechanica (enkel 7de leerjaar)

Een overzicht van de studierichtingen in de vernieuwde 2de graad vind je hier.

Een overzicht van de studierichtingen in de vernieuwde 3de graad vind je hier.

7de leerjaar BSO pijpfitten-lassen-monteren

Je leert de technologie, nodig om vorm te geven aan constructies, door te pijpfitten, lassen en monteren. Je leert theorie omtrent lasmetallurgie, pijpverbindingen, montage- en demontagetechnieken. Het uitvoeren van las- en pijpconstructies alsook het monteren van delen tot een geheel en het demonteren van een geheel in zijn onderdelen komen aan bod.

Toekomstmogelijkheden

De leerling verwerft in de 3de graad bso lassen-constructie de startkwalificatie om het beroep van lasser-constructeur te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat hij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en, na een korte inservicetraining in een installatiebedrijf, te lassen constructies kan vorm geven, aan de hand van technische informatie. Een logisch vervolg op de studierichting lassen-constructie is het volgen van een specialisatiejaar pijpfitten-lassen-monteren. De leerling verwerft het diploma van het secundair onderwijs mits hij houder is van het getuigschrift van de 2e en 3de graad van het secundair onderwijs en met vrucht het 3e leerjaar van de 3e graad van het beroepssecundair onderwijs (7BLC), ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, heeft beëindigd.

Derde graad BSO Specialisatiejaar
Pijpfitten-lassen-monteren
Algemene vakken 7BLM
Godsdienst 2
Frans 2
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 2
Technische/praktische vakken
Technisch tekenen 3
Technologie 3
PV Realisaties/Stage 14
Totaal aantal lesuren 32