Studierichting Mechanica (enkel 6de en 7de leerjaar)

Een overzicht van de studierichtingen in de vernieuwde 2de graad vind je hier.

Een overzicht van de studierichtingen in de vernieuwde 3de graad vind je hier.

Elektromechanica TSO

De richting elektromechanica is een “doorstroomrichting” wat wil zeggen dat ze bedoeld is als vooropleiding voor hogere studies van het niveau professionele bachelor. In deze vrij sterk theoretische richting bestudeer je op een wetenschappelijke manier wetmatigheden uit de domeinen elektriciteit en mechanica. Kom je uit onze eerste graad industriële wetenschappen of een sterk wiskundige ASO-richting, dan kan je in deze studierichting beginnen. Naast de theoretisch-wiskundige vakken zijn er ook vakken waar je elektromechanische projecten uitwerkt, 3D-tekeningen maakt, elektrische schema’s ontwerpt, pneumatische schakelingen leert bouwen, schakel- en stuurkasten bekabelt, PLC’s en CNC-machines leert programmeren... Wil je later in een machinepark zowel het mechanisch als het elektrisch onderhoud doen, of meewerken aan machinebouw, dan is elektromechanica voor jou de juiste richting

Toekomstmogelijkheden

Je bent opgeleid in een doorstroomrichting om vervolgstudies aan te vatten in het hoger onderwijs van het niveau professionele bachelor. Voor de meer begaafde en supergemotiveerde leerling is ook het niveau master (ingenieur) haalbaar, al dan niet na de opleiding professionele bachelor. Eventueel kan de leerling zich specialiseren en/of zijn competenties verbreden via een secundair na secundair in de industriële onderhoudstechnieken. Blijkt dat verder studeren geen optie is, dan kan je terugvallen op jouw behaalde diploma secundair onderwijs elektromechanica en de arbeidsmarkt gaan verkennen.

Derde graad TSO Doorstroming
Elektromechanica
Algemene vakken 6TEM
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Wiskunde 4
Technisch/praktische vakken
Analyse machine-elementen 1
Automatie en pneumatica/labo 1
Mechanica 2
Automatie PLC 3
Technologie elektricteit en tekenen 2
Elektriciteit en labo 4
Elektromechanische projecten 4
Totaal aantal lesuren 33
Facultatief extra aanbod
Verdieping Chemie 2
Verdieping Wiskunde 1
Totaal aantal lesuren 36

Mechanische vormgevingstechnieken TSO

Je leert binnen het domein van de mechanische constructies en installaties, ontwerpen te begrijpen, herkennen, toelichten en verwerken om tot een uitvoering te kunnen komen. Hierbij is het van belang dat je een noodzakelijke basiskennis verwerft van o.a. mechanica en elektriciteit. Je neemt verantwoordelijkheid op door het controleren van je planning. Je kan vanuit een 3D-leeromgeving de nodige conceptuele constructiemethoden ontwerpen om deze correct naar uitvoering te kunnen inschatten. Je verwerft de nodige inzichten om bij mechanische constructies, op een zorgzame manier montage- en demontagetechnieken uit te voeren. Je voert vanuit een gegeven ontwerp de noodzakelijke praktische handelingen uit op een technologisch, veilig en duurzame manier. Je gebruikt de correcte meetmethoden. Je hebt aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu. Je leert installaties vorm te geven en te onderhouden. Hiervoor moeten ontwerpaspecten begrepen, herkend, toegelicht en verwerkt worden om tot een uitvoering en/of herstelling te komen. Je moet materialen, componenten en onderhoudstechnieken kunnen kiezen. Je leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Je maakt doeltreffend gebruik van CAD/CAM, CNC-machines en een 3D-meetbank.

Toekomstmogelijkheden

Door te slagen in de 3de graad tso mechanische vormgevingstechnieken verwerft de leerling het diploma secundair onderwijs en kan hij starten als mechanisch vormgever of mechanisch onderhoudstechnicus. Dit houdt in dat hij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en dit na een korte inservicetraining in de industrie. De leerling kan zich aan de hand van technische informatie informeren, werkzaamheden opstarten, uitvoeren en begeleiden. Verder kan hij zich vervolmaken via vervolgopleidingen. Vooral kan dit in de volgende Se-n-Se richtingen: computergestuurde mechanische productietechnieken, mechanische constructie- en planningstechnieken, industriële onderhoudstechnieken en de talrijke (bedrijfs-)vervolgopleidingen.

Derde graad TSO technieken
Mechanische vormgevingstechnieken
Algemene vakken 6TMT
Godsdienst 2
Aardrijkskunde/
Natuurwetenschappen
1
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Wiskunde 2
Technisch/praktische vakken
Technologie 1
Machine-onderdelen 1
Materialen 1
Mechanica/elektriciteit 1
Pneumatica 1
Tekenen 3
PV realistaties 10
Ondernemerschap 1
Totaal aantal lesuren 33
Facultatief extra aanbod
Basiscursus Chemie 2
Verdieping Wiskunde 1
Totaal aantal lesuren 36

Lassen-constructie BSO

BSO specialisatie

In de 3de graad leer je het vorm geven, voorbereiden en uitvoeren van te lassen constructies. Belangrijk hierbij is de veiligheid. Daarnaast moet leer je gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Bij de realisaties hou je rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen. Om het getuigschrift secundair onderwijs te behalen of voor verdere vervolmaking is het aangewezen aansluitend het 7de specialisatiejaar Pijpfitten-lassen-monteren te volgen

Derde graad BSO
Lassen-constructie
Algemene vakken 6BLC
Godsdienst 2
Frans 1
Lichamelijke opvoeding 2
PAV 4
Technische/praktische vakken
Technologie 3
Tekenen 3
PV Lasconstructie/stage 17
Ondernemerschap 1
Totaal aantal lesuren 33

7de leerjaar BSO pijpfitten-lassen-monteren

Je leert de technologie, nodig om vorm te geven aan constructies, door te pijpfitten, lassen en monteren. Je leert theorie omtrent lasmetallurgie, pijpverbindingen, montage- en demontagetechnieken. Het uitvoeren van las- en pijpconstructies alsook het monteren van delen tot een geheel en het demonteren van een geheel in zijn onderdelen komen aan bod.

Toekomstmogelijkheden

De leerling verwerft in de 3de graad bso lassen-constructie de startkwalificatie om het beroep van lasser-constructeur te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat hij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en, na een korte inservicetraining in een installatiebedrijf, te lassen constructies kan vorm geven, aan de hand van technische informatie. Een logisch vervolg op de studierichting lassen-constructie is het volgen van een specialisatiejaar pijpfitten-lassen-monteren. De leerling verwerft het diploma van het secundair onderwijs mits hij houder is van het getuigschrift van de 2e en 3de graad van het secundair onderwijs en met vrucht het 3e leerjaar van de 3e graad van het beroepssecundair onderwijs (7BLC), ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar, heeft beëindigd.

Derde graad BSO Specialisatiejaar
Pijpfitten-lassen-monteren
Algemene vakken 7BLM
Godsdienst 2
Frans 2
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 2
Technische/praktische vakken
Technisch tekenen 3
Technologie 3
PV Realisaties/Stage 14
Totaal aantal lesuren 32