7de Specialisatiejaar Industriële Houtbewerking BSO

De opleiding Houtbewerking biedt afgestudeerden een waardevolle plek op de arbeidsmarkt. Het 7de specialisatiejaar Industriële Houtbewerking stelt je in staat om je diploma secundair onderwijs te behalen. Tijdens dit jaar specialiseren de leerlingen zich in het ontwerpen van keukens, kasten, interieurs en trappen in 3D. Deze projecten worden voornamelijk gerealiseerd met behulp van CNC-machines.

Toekomstmogelijkheden

In dit specialisatiejaar leert de leerling hedendaagse, industrieel gerichte uitvoeringen te analyseren, voor te bereiden en vakkundig te realiseren en af te werken. Er is speciale aandacht voor de technieken, eigenschappen en mogelijkheden van materialen die gebruikt worden in industriële constructies, met een focus op duurzaamheid. De leerling leert ook industriële houtbewerkingsmachines te bedienen en in te stellen, en doet ervaring op met verspanings-, vergarings- en afwerkingstechnieken. Het werken met CAD/CAM-systemen en CNC-machines behoort tot de basisvaardigheden. Werkervaring opdoen via werkplekleren is een integraal onderdeel van de opleiding en vormt een belangrijke component. De leerling leert daarnaast zijn werkomgeving veilig te organiseren en past de reglementeringen toe conform de opleiding.

7de Specialisatiejaar
Industriële houtbewerking BSO
Derde graad
Algemene vakken 7BHB
Godsdienst 2
Frans 2
PAV 4
Wiskunde 2
Lichamelijke opvoeding 2
Technische – Praktische vakken
Industriële houtbewerking 6
PV Industriële houtbewerking 14
Totaal aantal lesuren 32