Studierichting Grafische Communicatie & media (enkel 7de leerjaar)

Een overzicht van de studierichtingen in de vernieuwde 2de graad vind je hier.

Een overzicht van de studierichtingen in de vernieuwde 3de graad vind je hier.

7de BSO meerkleurendruk-drukwerkveredeling

Dit specialisatiejaar is het logisch vervolg op de derde graad BSO drukken en afwerken. Hier vervolmaak je je kennis van het drukken op één- en meerkleurenpersen. Je bent in staat op mogelijke productiestoringen te anticiperen, deze te analyseren en op te lossen. Vooral de zorg voor kwaliteit spreekt je aan. Daarnaast leer je om drukveredelingsopdrachten efficiënt uit te voeren (nummeren, rillen, uitkappen, pregen, vernissen, vouwen, snijden, nieten, enz.) Via een geïntegreerde proef (GIP) breng je zelfstandig een afstudeeropdracht tot een goed einde. Je volgt een stage van 2 weken in een bedrijf. Uiteindelijk behaal je het gehomologeerd getuigschrift hoger secundair. Door veel te oefenen word je steeds beter in je vak. Hierdoor is dit specialisatiejaar een belangrijke troef voor de arbeidsmarkt.

Meerkleurendruk-drukwerkveredeling
Derde graad BSO specialisatiejaar
Algemene vakken 7BMD
Godsdienst 2
Frans 2
Engels 1
Duits 1
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Technische – Praktische vakken
TV Offsetdrukken 3
TV Afwerken/veredelen 1
PV Drukken/afwerken 14
PV Drukvoorbereiding 2
Totaal aantal lesuren 32