Studierichting Grafische Communicatie & media (enkel 6de en 7de leerjaar)

Een overzicht van de studierichtingen in de vernieuwde 2de graad vind je hier.

Een overzicht van de studierichtingen in de vernieuwde 3de graad vind je hier.

Grafische media & Printmedia TSO

De grafische sector is high tech multi-media industrie. In de printmedia leer je hoofdzakelijk drukwerk creëren. Drie fasen zijn hierbij belangrijk: het voorbereiden (prepress), het drukken (press) en het afwerken (after press). Door de digitalisering van de informatie worden vele processtappen steeds meer geïntegreerd. Alle kleurenproeven worden op een digitale drukpers geprint. Ook leer je internettoepassingen zoals elektronische publicaties en webdesign vanaf het vierde leerjaar.

Toekomstmogelijkheden

Na het zesde jaar TSO kan je aan de slag als offsetdrukker, digitaal drukker of drukvoorbereider. Uiteraard kan er ook in het hoger onderwijs verder gestudeerd worden in grafische- of andere richtingen.

Drukvoorbereiding: vormgeven van een folder met Adobe InDesign.
Printmedia TSO
Derde graad
Algemene vakken 6TPM
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Frans 2
Engels 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Wiskunde 2
Natuurwetenschappen 1
Technische – Praktische vakken
TV Drukvoorbereiding 2
TV Offsetdrukken 3
Grafisch tekenen 4
PV Offsetdrukken 4
PV Drukvoorbereiding 3
Ondernemerschap 1
Toegepaste informatica 1
Totaal aantal lesuren 33
Facultatief extra aanbod
Basiscursus Chemie 2
Verdieping Wiskunde 1
Totaal aantal lesuren 36
Zeefdruk.

Drukvoorbereiding 3de graad BSO

In deze richting moet je heel graag op een computer werken. Je brengt in dit geval ongeveer 18 lesuren aan de computer door. Elke leerling beschikt over een afzonderlijke computer. In deze richting krijg je alle informatie over digitale drukvoorbereiding en elektronische publicaties.

Drukvoorbereiding
Derde graad
Algemene vakken 6BDV
Godsdienst 2
Frans 1
Engels 1
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Technische – Praktische vakken
TV Drukvoorbereiding 3
Grafisch tekenen 2
PV Drukvoorbereiding 16
Ondernemerschap 1
Toegepaste informatica 1
Totaal aantal lesuren 33

Drukken en afwerken BSO Derde graad BSO

Hier wordt op eenvoudige offsetdrukpersen gewerkt en een op afstand gestuurde tweekleurenpers. Er wordt ook gebruik gemaakt van een drukperssimulator met de nieuwste drukperssturingen. Na deze studies kan je als bekwaam drukker aan de slag. Om het getuigschrift secundair onderwijs te behalen of voor verdere vervolmaking is het aangewezen aansluitend het 7de specialisatiejaar Meerkleurendruk-drukwerkverdeling te volgen, dat naar directe tewerkstelling leidt.

Meerkleurendruk: papier instapelen in de Heidelberg MO tweekleuren offsetpers.
Drukken en afwerken
Derde graad BSO
Algemene vakken 6BDA
Godsdienst 2
Frans 1
Engels 1
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Technische – Praktische vakken
TV Offsetdrukken 3
TV Afwerken 2
PV Drukken en afwerken 12
PV Drukvoorbereiding 4
Ondernemerschap 1
Toegepaste informatica 1
Totaal aantal lesuren 33

7de BSO meerkleurendruk-drukwerkveredeling

Dit specialisatiejaar is het logisch vervolg op de derde graad BSO drukken en afwerken. Hier vervolmaak je je kennis van het drukken op één- en meerkleurenpersen. Je bent in staat op mogelijke productiestoringen te anticiperen, deze te analyseren en op te lossen. Vooral de zorg voor kwaliteit spreekt je aan. Daarnaast leer je om drukveredelingsopdrachten efficiënt uit te voeren (nummeren, rillen, uitkappen, pregen, vernissen, vouwen, snijden, nieten, enz.) Via een geïntegreerde proef (GIP) breng je zelfstandig een afstudeeropdracht tot een goed einde. Je volgt een stage van 2 weken in een bedrijf. Uiteindelijk behaal je het gehomologeerd getuigschrift hoger secundair. Door veel te oefenen word je steeds beter in je vak. Hierdoor is dit specialisatiejaar een belangrijke troef voor de arbeidsmarkt.

Meerkleurendruk-drukwerkveredeling
Derde graad BSO specialisatiejaar
Algemene vakken 7BMD
Godsdienst 2
Frans 2
Engels 1
Duits 1
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Technische – Praktische vakken
TV Offsetdrukken 3
TV Afwerken/veredelen 1
PV Drukken/afwerken 14
PV Drukvoorbereiding 2
Totaal aantal lesuren 32