Industriële ICT

D/A-Finaliteit

Industriële ICT

Industriële ICT als studierichting:

 • Industriële ICT is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. (arbeidsmarkt en doorstroming);
 • De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit, elektronica, elektropneumatica en thermodynamica;
 • Ze bereidt voor op hoger onderwijs & op de arbeidsmarkt.

Wat betekent industriële ICT voor de leerlingen?

 • Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in programmeerbare sturingen, regelsystemen, automatiseringen, netwerken en onderhouds- en diagnosetechnieken van netwerkapparatuur en netwerkconfiguratie;
 • Uitbreiding van fysica: elektriciteit, elektronica.
 • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, ruimtemeetkunde.
 • Uitbreiding van fysica: elektriciteit, elektronica.
 • Kennis van regelsystemen, programmeerbare logische sturingen, sensoren en actuatoren.
 • Netwerken in functie van automatisering.
 • Diagnose en herstellingen van netwerkapparatuur en netwerkconfiguratie.
 • de leerlingen krijgen een sterke uitbreiding van wiskunde in de reguliere onderwerpen, waarbij die uitbreiding een grote meerwaarde heeft voor het hoger onderwijs;
 • op vrijwillige basis kunnen de leerlingen in het 6de jaar een extra keuzevak verdieping wiskunde (1u per week) en verdieping chemie (1u per week) volgen.
Studieaanbod

Lessentabel

Industriële ICT
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 2
Industriële ICT
(inclusief werkplekleren)
18 19
Wetenschap elektriciteit 4 4
Automatisering 4 5
Data en communicatie 2 2
Practicum 8 8
Totaal aantal lesuren 34 34
Wiskunde 1
Chemie 1
Totaal aantal lesuren 36