Industriële ICT

D/A-Finaliteit

Industriële ICT

Industriële ICT als studierichting:

  • Industriële ICT is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. (arbeidsmarkt en doorstroming);
  • De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit, elektronica, elektropneumatica en thermodynamica;
  • Ze bereidt voor op hoger onderwijs & op de arbeidsmarkt.

Wat betekent industriële ICT voor de leerlingen?

  • Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in programmeerbare sturingen, regelsystemen, automatiseringen, netwerken en onderhouds- en diagnosetechnieken van netwerkapparatuur en netwerkconfiguratie;
  • Uitbreiding van fysica: elektriciteit, elektronica.
  • Uitbreiding van wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra, ruimtemeetkunde.
  • Uitbreiding van fysica: elektriciteit, elektronica.
  • Kennis van regelsystemen, programmeerbare logische sturingen, sensoren en actuatoren.
  • Netwerken in functie van automatisering.
  • Diagnose en herstellingen van netwerkapparatuur en netwerkconfiguratie.
Studieaanbod

Lessentabel

Industriële ICT
Algemene vakken 5de jaar 6de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 2
Industriële ICT
(inclusief werkplekleren)
18 19
Wetenschap elektriciteit 4 4
Automatisering 4 5
Data en communicatie 2 2
Practicum 8 8
Totaal aantal lesuren 34 34