Lessentabellen modernisering tweede graad

Finaliteit Doorstroming

Technologische wetenschappen
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Biologie 1 1
MEAV* 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Technologische
wetenschappen- en engineering
Wetenschap eli. 3 3
Wetenschap mech. 3 3
Engineering 4 4
Fysica 1 1
Chemie 1 2
Totaal aantal lesuren 34 34

* Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming.

Bouwwetenschappen
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Biologie-Chemie 1 2
MEAV* 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Wetenschappen– bouw
Wetenschappen bouwfysica 2 2
Stabiliteit 2 2
Technologie bouw 4 4
Projectstudie 4 4
Totaal aantal lesuren 34 34
Biotechnologische
STEM-wetenschappen
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
MEAV* 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Biotechnologische STEM-wetenschappen
Biologie+labo 3 3
Chemie+labo 3 4
Fysica+labo 4 4
Wetenschappelijke projecten 3 3
Totaal aantal lesuren 34 34

Finaliteit Doorstroming/Arbeidsmarkt

Elektromechanische technieken
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
MEAV* 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Elektromechanische technieken
Wetenschap eli. 3 3
Wetenschap mech. 2 2
Technologie eli. 2 2
Technologie mech. 1 2
Practicum Eli. 5 5
Practicum mech. 2 2
Totaal aantal lesuren 34 34

*Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming.

Mechanische technieken
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
MEAV* 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Mechanische technieken
Wetenschap mech./eli. 3 2
Technologie mech. 2 2
Technologie tekenen mech. 2 2
Practicum mech. 8 10
Totaal aantal lesuren 34 34
Elektrotechnieken
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
MEAV* 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Elektrotechnieken
Wetenschap eli 3 2
Wetenschap mech. 2 2
Technologie eli. 2 2
Practicum eli. 8 10
Totaal aantal lesuren 34 34
Bouwtechnieken
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
MEAV* 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Bouwtechnieken
Wetenschap bouw 3 2
Projectstudie bouw 2 2
Technologie bouw 2 2
Practicum bouw 8 10
Totaal aantal lesuren 34 34

* Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming.

Houttechnieken
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
MEAV* 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Houttechnieken
Wetenschap hout 2 2
Projectstudie hout 2 2
Technologie hout 3 2
Practicum hout 8 10
Totaal aantal lesuren 34 34
Grafische technieken
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 2
MEAV* 1 0
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Grafische technieken
Technologie grafische techn. 4 5
Kunstbeschouwing 1 1
Practicum graf. techn. 10 9
Totaal aantal lesuren 34 34

Finaliteit Arbeidsmarkt

Mechanica
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Taal & maatschappij 5 5
Wiskunde & wetenschap 3 3
Mechanica
Wetenschap mech. 1 1
Technologie mech. 3 3
Technologie tekenen mech. 2 2
Practicum 14 14
Totaal aantal lesuren 34 34
Elektriciteit
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Taal & maatschappij 5 5
Wiskunde & wetenschap 3 3
Elektriciteit
Wetenschap elektr. 2 2
Technologie elektr. 4 4
Practicum 14 14
Totaal aantal lesuren 34 34
Bouw
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Taal & maatschappij 5 5
Wiskunde & wetenschap 3 3
Bouw
Technologie bouw 3 3
Technologie tekenen bouw 2 2
Projectstudie bouw 2 2
Practicum 14 14
Totaal aantal lesuren 34 34
Hout
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Taal & maatschappij 5 5
Wiskunde & wetenschap 3 3
Hout
Technologie hout 2 2
Technologie tekenen hout 2 2
Projectstudie hout 2 2
Practicum 14 14
Totaal aantal lesuren 34 34
Printmedia
Algemene vakken 3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Taal & maatschappij 5 5
Wiskunde & wetenschap 3 3
Printmedia
Wetenschap printmedia 1 1
Technologie printmedia 5 5
Practicum 14 14
Totaal aantal lesuren 34 34