1A STEM wetenschappen

Wat is STEM?

STEM staat voor "Science", "Technology", "Engineering" en "Mathematics", ofwel wetenschap, techniek, ontwerpen en wiskunde. Via projecten brengen we een wetenschappelijke visie en een wiskundig inzicht bij om zo een probleem aan te pakken. Ook leren programmeren en ontwerpen met de computer en een robot komt aan bod. De ideale basis voor de toekomstige ingenieurs, wetenschappers, IT’ers en technici!

In de optie STEM-Wetenschappen worden de leerlingen voorbereid op doorstroomrichtingen die dan op hun beurt uitzicht geven op hoger onderwijs.

stem richting eerste graad
Leren programmeren en ontwerpen met de computer en een robot.

Lessentabel

1A STEM 2A STEM
Vakken wetenschappen wetenschappen
Engels 1 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Mens en samenleving 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Muziek 1 1
Beeld 1 1
Natuur, Ruimte en Techniek 6 4
STEM 3
Basisoptie STEM-wetenschappen 5
Differentiatie Algemene vakken 2 2
Totaal aantal lesuren 32 32

Finaliteit doorstroom (D)

(Verder studeren)

1ste leerjaar A Stem-wetenschappen — 1ste leerjaar A Stem-technieken

2de leerjaar A Stem-wetenschappen — 2de leerjaar A Stem-technieken

3de ljr
Technologische
weten­schappen

3de ljr
Biotechnologische
STEM-wetenschappen

3de ljr
Bouw
weten­schappen

4de ljr
Technologische
weten­schappen

4de ljr
Biotechnologische
STEM-wetenschappen

4de ljr
Bouw
weten­schappen

5de ljr
Technologische wetenschappen
en engineering

5de ljr
Mecha­tronica


5de ljr
Informatie- en commu­nicatie
weten­schappen

5de ljr
Biotechnologische
en chemische STEM-weten­schappen

5de ljr
Bouw en hout-
wetens­chappen

6de ljr
Technologische wetenschappen
en engineering

6de ljr
Mecha­tronica


6de ljr
Informatie- en communicatie
weten­schappen

6de ljr
Biotechnologische
en chemische STEM-weten­schappen

6de ljr
Bouw en hout-
weten­schappen