Pijpfitter-fabriceur duaal

3de graad BSO 7de specialisatiejaar

Pijpfitter-fabriceur

Wat is duaal leren?

Duaal leren is een leervorm, waarbij een gedeelte van de lessen plaatsvindt op de school en een groot deel op de werkvloer. Naast de algemene vakken die je op school volgt, zorgt de school nog voor 6 uur technische en praktische vorming. De overige 24 uren presteer je in één of meerdere bedrijven die gespecialiseerd zijn in pijpfitten.

Bedrijven die voor de opleiding in aanmerking komen, worden gescreend en ondertekenen het engagement dat van hen gevraagd wordt. Anders dan bij de stage moeten de bedrijven nu instaan voor het grootste gedeelte van de technische en praktische vorming. Bij stage past men in bedrijven toe wat men op school leerde, bij duale opleidingen moet het bedrijf de leerling kennis en vaardigheden aanleren inherent aan het beroep.

Een trajectbegeleider van de school zorgt voor de nodige communicatie tussen de school en het bedrijf en waakt over het te doorlopen leertraject. Slaag je in dit leerproces, dan bekom je naast het diploma secundair onderwijs ook de beroepskwalificatie "pijpfitter-fabriceur".

Als leerling ontvang je maandelijks een leervergoeding van het bedrijf. Je bent dus deels leerling, deels arbeider.

Wat leer je tijdens deze duale richting?

In deze opleiding leer je:

  • buisinstallaties ter plaatse opmeten
  • omzetten in een isometrische tekening
  • de materiaallijst en snijlijst maken
  • de totale werkvoorbereiding maken om met correcte informatie installatiedelen te realiseren volgens de gegeven specificaties

Toelatingsvoorwaarden:

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
  • ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop de opleiding pijpfitter-fabriceur duaal zich situeert;
  • arbeidsrijp en arbeidsbereid zijn;
  • medisch geschikt bevonden zijn voor de uitoefening van het beroep (éénmalige geschiktheidsverklaring die geldt voor de duur van de opleiding).

Wat kan je worden:

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

  • Beroepskwalificatie pijpfitter-fabriceur, niveau 4
  • Op de arbeidsmarkt kan je terecht in de pijpfittersindustrie

Lessentabel

7de Pijpfitter fabriceur duaal
Algemene vakken
Godsdienst 2
Frans 2
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 2
Technische – Praktische vakken
Realisaties pijpfitter-fabriceur 4
Leren op de werkvloer 24
Totaal aantal lesuren 40