Voorbereidend jaar hoger onderwijs

(Naamloos zevende jaar)

Naamloos zevende
In deze studierichting omvat de lessentabel o.a. zes uren natuurwetenschappen (fysica, chemie en biologie).

Voorbereiding op een professionele Bacheloropleiding.

Deze studierichting is bedoeld voor leerlingen die de derde graad bso (6 bso of 7 bso) hebben beëindigd en zich gedurende 1 schooljaar willen voorbereiden op een professionele bacheloropleiding.

Het gaat om leerlingen die gemotiveerd zijn en over de intellectuele capaciteiten beschikken om een 7de jaar met vooral algemeen vormende vakken aan te vatten.

De lessentabel omvat o.a. vijf uren wiskunde, vijf uren nederlands, drie uren frans en engels en zes uren natuurwetenschappen (fysica, chemie en biologie). In deze vakken streven we ernaar om de leerlingen op het niveau van de D/A-minimumdoelen te brengen.

Het is dus een theoretische opleiding die leerlingen voorbereidt op verder studeren. Ze is ideaal voor leerlingen die omwille van persoonlijke redenen (ziekte, thuissituatie, ex-OKAN-leerlingen, sociale of economische omstandigheden, latere ontwikkeling …) een beroepsrichting volgden..

Toelatingsvoorwaarden

Een leerling kan instappen in deze opleiding als:

  • hij/zij houder is van een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad bso.
  • hij/zij in het bezit is van hetdiploma van het secundair onderwijs, uitgereikt in een 7de specialisatiejaar bso.

Na de inschrijving wordt de leerling uitgenodigd op een intakegesprek om na te gaan of hij/zij beschikt over voldoende intellectuele capaciteiten en de nodige motivatie heeft om deze theoretisch moeilijke bso-studierichting aan te vatten. Ter voorbereiding van het intakegesprek vragen we om een vragenlijst en een instaptoets in te vullen.

Toekomstmogelijkheden

Een leerling die slaagt voor het 7de jaar Voorbereidend jaar Hoger Onderwijs (Naamloos 7de jaar bso) behaalt het diploma secundair onderwijs waarmee hij/zij onmiddellijk een bacheloropleiding kan aanvatten.

STEM-Wetenschappen op Don Bosco Sint-Denijs-Westrem

We organiseren het vak STEM-Wetenschappen op onze campus op het niveau van het 6de leerjaar finaliteit Doorstroom/Arbeidsmarkt (6 D/A technieken).

We bieden jou om de 14 dagen een halve dag per week STEM-projecten aan in de studierichting die aanleunt bij jouw voorkeur voor het hoger onderwijs: hout, bouw, grafische technieken, mechanica of elektriciteit. We werken daarbij ook nauw samen met verschillende hogescholen binnen en buiten de provincie.

Wens je meer info over de keuzevakken die doorgaan op IVV Sint-Vincentius of op VISO?

Dan kan je deze contacteren via onderstaande mailadressen:

Beeldende vormgeving fotografie – mode (VISO): directeur@visocloud.org.
Sociale wetenschappen (IVV Sint-Vincentius): www.ivv-gent.be.

 

Lessentabel

Voorbereiding op een professionele Bacheloropleiding (Naamloos zevende)
Vakken Uren
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 5
Frans 3
Engels 3
Wiskunde 5
Natuurwetenschappen 6
Maatschappelijke vorming 2
Seminarie 2
Keuzevakken: 2
• Stem-Wetenschappen (Don Bosco SDW)
• Sociale Wetenschappen (IVV Sint-Vincentius)
• Beeldende vorming Fotografie - Mode (VISO)
Totaal aantal lesuren 32