Operator digitaal drukker in de papier- en kartonverwerking duaal

3de graad BSO 7de specialisatiejaar

Digitaal drukken

Wat is duaal leren?

De opleiding operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. Naast de algemene vakken die je op school volgt, zorgt de school nog voor 6 uur technische en praktische vorming. De overige 24 uren presteer je in één of meerdere digitale drukkerijen.

Bedrijven die voor de opleiding in aanmerking komen, worden gescreend en ondertekenen het engagement dat van hen gevraagd wordt. Anders dan bij de stage moeten de bedrijven nu instaan voor het grootste gedeelte van de technische en praktische vorming. Bij stage past men in bedrijven toe wat men op school leerde, bij duale opleidingen moet het bedrijf de leerling kennis en vaardigheden aanleren inherent aan het beroep.

Een trajectbegeleider van de school zorgt voor de nodige communicatie tussen de school en het bedrijf en waakt over het te doorlopen leertraject. Slaag je in dit leerproces, dan bekom je naast het diploma secundair onderwijs ook de beroepskwalificatie “operator digitaal drukken in de printmedia/ in de papier- en kartonverwerking (digital print operator)”.

Als leerling ontvang je maandelijks een leervergoeding van het bedrijf. Je bent dus deels leerling, deels arbeider.

De opleiding operator digitaal drukken in de printmedia/ papier- en kartonbewerking duaal wordt georganiseerd als een specialisatiejaar in het derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs, voor het studiegebied grafische communicatie en media.

In deze opleiding leert men de digitale drukmachine bedienen, in- en omstellen en het basisonderhoud uitvoeren met als doel grondstoffen te verwerken tot (half)afgewerkte producten met behulp van de volgende procedés of technieken xerografie en/of inkjet waarbij gebruik gemaakt wordt van CMYK, ondersteuningskleuren (wit-light cyaan, light magenta - oranje - groen - ....) en spotvernis als inkt/kleur.

Wat leer je tijdens deze duale richting?

 • Werkt in teamverband.
 • Werkt veilig, ordelijk en milieubewust.
 • Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften.
 • Maakt een bestand dat door de specifieke software van de digitale drukmachine kan gelezen worden (centrale RIP).
 • Controleert de voorraad grondstoffen en materialen.
 • Start en stelt de digitale drukmachine in.
 • Verwerkt bestanden via impositie-tools.
 • Maakt een eerste testprint.
 • Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de digitale drukmachine in functie van de bestemming van het eindproduct.
 • Start, bedient en stopt de digitale drukmachine.
 • Bewaakt het proces en stuurt bij indien nodig.
 • Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces.
 • Voert kwaliteitscontroles uit.
 • Voert preventief of curatief onderhoud uit aan de digitale drukmachine.
 • Werkt de gedrukte producten af.
 • Maakt producten klaar voor verzending.

Toelatingsvoorwaarden:

De voorwaarden om bij de start van de opleiding operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal als regelmatige leerling te worden toegelaten zijn:

 • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop de opleiding operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal zich situeert;
 • Ofwel als zijinstromer beschikken over een gunstige beslissing van de klassenraad voor de opleiding operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal;
 • arbeidsrijp en arbeidsbereid zijn;
 • medisch geschikt bevonden zijn voor de uitoefening van het beroep (éénmalige geschiktheidsverklaring die geldt voor de duur van de opleiding).

Wat kan je worden:

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse en Europese kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

 • Beroepskwalificatie “operator digitaal drukken in de printmedia/in de papier- en kartonverwerking (digital print operator)” niveau 4
 • Op de arbeidsmarkt kan je terecht in een digitale drukkerij die Xerografie en/of inkjet aanbiedt.

Lessentabel

7de Operator digitaal drukker in de papier- en kartonverwerking duaal
Algemene vakken
Godsdienst 2
Frans 2
PAV 4
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde 2
Technische – Praktische vakken
Digitaal drukken 4
Leren op de werkvloer 24
Totaal aantal lesuren 40