Wat is STEM?

STEM staat voor "Science", "Technology", "Engineering" en "Mathematics", ofwel wetenschap, techniek, ontwerpen en wiskunde. Via projecten brengen we een wetenschappelijke visie en een wiskundig inzicht bij om zo een probleem aan te pakken. Ook leren programmeren en ontwerpen met de computer en een robot komt aan bod. De ideale basis voor de toekomstige ingenieurs, wetenschappers, IT’ers en technici!

In de optie STEM-Wetenschappen worden de leerlingen voorbereid op doorstroomrichtingen die dan op hun beurt uitzicht geven op hoger onderwijs.

stem richting eerste graad
afb. Leren programmeren en ontwerpen met de computer en een robot.

Lessentabel

Vakken 1A STEM wetenschappen 2A STEM wetenschappen
Engels 1 uur 2 uur
Frans 3 uur 3 uur
Geschiedenis 1 uur 2 uur
Godsdienst 2 uur 2 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur 2 uur
Mens en samenleving 2 uur
Nederlands 4 uur 4 uur
Wiskunde 4 uur 4 uur
Muziek 1 uur 1 uur
Beeld 1 uur 1 uur
Natuur, Ruimte en Techniek 6 uur 4 uur
STEM 3 uur
Basisoptie STEM-wetenschappen 5 uur
Differentiatie Algemene vakken 2 uur 2 uur
Totaal aantal lesuren 32 uur 32 uur

Verder studeren

(doorstroming)

1ste leerjaar A Stem-wetenschappen — 1ste leerjaar A Stem-technieken

2de leerjaar A Stem-wetenschappen — 2de leerjaar A Stem-technieken

3de ljr
Technologische
wetenschappen

3de ljr
Biotechnische
wetenschappen*

3de ljr
Bouw
wetenschappen

4de ljr
Technologische
wetenschappen

4de ljr
Biotechnische
wetenschappen*

4de ljr
Bouw
wetenschappen

5de ljr
Technologische wetenschappen
en engineering

5de ljr
Mecha­tronica


5de ljr
Informatie- en communicatie
wetenschappen

5de ljr
Biotechnische
en chemische wetenschappen*

5de ljr
Bouw en hout-
wetens­chappen

6de ljr
Technologische wetenschappen
en engineering

6de ljr
Mecha­tronica


6de ljr
Informatie- en communicatie
wetenschappen

6de ljr
Biotechnische
en chemische wetenschappen*

6de ljr
Bouw en hout-
weten­schappen

*In aanvraag.